Grens bereikt van toezicht door politie - Radio 350

Grens bereikt van toezicht door politie

Geplaatst op: 26-06-2004 |

RIJSSEN - In Rijssen is grens bereikt van toezicht op straat door de politie. Dit geldt met name voor het tegen gaan van overlast op vrijdag- en zaterdagnacht door uitgaansjeugd en de wens van burgers om meer ‘blauw’ op straat te krijgen. Een en ander blijkt uit de gemeentelijke concept-kadernota ‘Zicht en grip op integrale veiligheid’.

Het rapport van adviesbuureau Companen geeft aan dat de politie niet meer maatregelen kan treffen om de horecahinder in de Reggestad gedurende het weekend verder in te dammen. Er bestaat te weinig uitzicht op een structurele verbetering van de situatie. De gemeente wil zich echter niet neerleggen bij ‘dit alternatief van doffe berusting’, zoals het heet in de notitie. Burgemeester en Wethouders vinden dat er meer samengewerkt moet worden met de horeca-ondernemers en vervoersbedrijven. Goede afspraken leiden er wellicht toe dat de openbare orde beter valt te handhaven.

Veel burgers klagen over de (geluids)overlast die groepen jongeren veroorzaken als ze op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 2.00 en 6.00 uur door de stadskern huiswaarts keren, na een bezoek aan de Rijssense horeca. Dit leidt regelmatig tot vernielingen aan auto’s, fietsen, straatmeubilair en dergelijke. Het vaak om jeugdigen die elders disco’s bezochten en door een bus ergens in Rijssen worden afgezet, waarna ze te voet verder gaan.

De politie zet voor toezicht een zogeheten horecakoppel in. Soms worden extra agenten in burger ingeschakeld. Deze controles zijn echter niet permanent te maken, omdat de politie hiervoor onvoldoende personeel beschikbaar heeft. Bovendien is er het probleem dat veel horecabezoekers op hetzelfde tijdstip naar huis gaan en zij dan natuurlijk niet allemaal tegelijk in de gaten kunnen worden gehouden door de dienders.

De politie heeft verder elk weekend een zogenaamde horeca- agent in actie. In het netwerk speelt de wijkagent ook een belangrijke rol. Die kan - door de contacten met uitbaters van horecagelegenheden te verbeteren - problemen rapporteren, zodat de horeca-agent daarmee rekening kan houden.

Voor megadisco Lucky & Co is er elke zaterdag speciale aandacht. Naast het horecakoppel zijn er een honden- en surveillance-auto inzetbaar. Soms laat de politie hier een extra flexteam opdraven. Dat gebeurde zes keer in 2003.

In de nota wordt tevens geconstateerd dat de bevolking van Rijssen graag meer toezicht door ‘blauw’ op straat wil. Dit is echter in de praktijk onmogelijk. Het college laat daarom onderzoeken voor meer straatcontroles en minder overlast niet een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of stadswachten kunnen worden ingeschakeld. Die zouden de volgende taken kunnen uitvoeren: aanpak van zwerfvuil, toezicht op het parkeren, het weren van scooters uit het centrum, het optreden in andere gevallen van overlast, het houden van algemeen toezicht en het controleren van de veiligheid.

Bron: TC Tubantia

Ga terug...