Maatschappelijke stagemarkt op Noetselerbergweg - Radio 350

Maatschappelijke stagemarkt op Noetselerbergweg

Geplaatst op: 01-10-2015 |

Dinsdag 13 oktober 2015 is er van 14.15 uur tot 15.00 uur aan de Noetselerbergweg in Nijverdal organiseert CSG Reggesteyn een maatschappelijke stagemarkt in de aula.

Hier presenteren twintig organisaties, waaronder enkele afkomstig uit Rijssen, hun vrijwilligerswerk aan de alle vierdejaars van havo en vwo. De leerlingen kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn en zich aanmelden bij één van de aanwezige organisaties. Ook kunnen zij inspiratie opdoen en in hun eigen sociale omgeving passend vrijwilligerswerk vinden.

Ongeveer 250 leerlingen van CSG Reggesteyn zullen dit schooljaar 25 tot 30 uur een maatschappelijke stage uitvoeren. De stages zijn bedoeld om leerlingen zelfstandig, buiten school, te laten ervaren wat het betekent iets voor een ander te doen. De werkzaamheden kunnen variëren van meehelpen bij een oud papieractie, tot het notuleren van vergaderingen. De begeleiding kan door een vrijwilliger gebeuren.

Reggesteyn hecht waarde aan maatschappelijke stages voor jongeren om hiermee het je vrijwillig inzetten voor de samenleving te stimuleren. CSG Reggesteyn heeft dan ook als een van de eerste scholen in Nederland de maatschappelijke stage in het lesprogramma opgenomen. Nu de wettelijke verplichting is vervallen, blijft Reggesteyn de maatschappelijke stage toch aanbieden en de samenwerking zoeken met het lokale maatschappelijk middenveld.

Maatschappelijke stage aanbieden
Is uw organisatie niet op de markt vertegenwoordigd, maar biedt u wel een maatschappelijke stage? Neem dan contact op met de coördinator van de maatschappelijke stage op Reggesteyn, Erik Braaksma (e.braaksma@reggesteyn.nl), telefoonnummer (0548) 533 600.

Ga terug...