Verglazing totale buitengebied Rijssen-Holten - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 16:00 uur
Samen Zijn
Playing
Straks
16:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Verglazing totale buitengebied Rijssen-Holten

Geplaatst op: 07-10-2015 |

In november 2014 heeft de gemeenteraad een bedrag van €250.000,- beschikbaar gesteld als dekking voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Tegelijkertijd is ook de opdracht meegegeven om onderzoek te doen om het nog resterende deel van het buitengebied te voorzien van glasvezel. In het hele buitengebied ontbreekt namelijk een goede breedbandinfrastructuur en de behoefte hieraan is groot. Nu de provincie Overijssel ook voor het totale buitengebied een financiële bijdrage doet, stelt het college de gemeenteraad voor een bedrag van € 147.000 extra beschikbaar te stellen. Met deze extra investering kunnen alle percelen in het buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten voorzien worden van glasvezel. Als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, is Rijssen-Holten straks de eerste gemeente in Nederland die geheel verglaasd is.

Op dit moment loopt in de gemeente nog een pilotproject voor de aanleg van glasvezel. Dit betreft een klein deel in het buitengebied. Binnen die pilot kunnen ongeveer 400 woningen voorzien worden van glasvezel. Het pilotproject, op initiatief van de gemeente Rijssen-Holten, wordt eind dit jaar afgerond. Ongeveer 70% van de bewoners binnen deze pilot doen mee en ontvangen hierdoor een glasvezelaansluiting.

In het voorliggende collegevoorstel gaat het om 1019 percelen; 644 overwegend agrarisch percelen in het buitengebied en 375 percelen op het recreatieterrein De Borkeld.

Uitgangspunt van het college is dat de kostprijs voor de consument/deelnemer niet te veel mag afwijken van de bedragen die aan de bewoners in het pilotgebied in rekening zijn gebracht. De ervaring heeft namelijk geleerd dat dit tot succes leidt en het voor de inwoners en ondernemers een acceptabel bedrag betrof. In de pilotgebieden hebben bewoners de eigen bijdrage betaald voor het realiseren van de huisaansluiting op basis van 25 meter afstand tot het netwerk. Deze gehanteerde afstand is ook voor veruit de meerderheid van de resterende percelen voldoende om de woning aan te kunnen sluiten op het netwerk. Het college stelt daarom voor ook dit uitgangspunt te hanteren voor de rest van het buitengebied. Met dit voorstel bedraagt de eenmalige eigen bijdrage € 675,00 per aansluiting voor de nog te realiseren aansluitingen.

Inwoners zelf sleutel tot succes
Om daadwerkelijk tot aanleg van glasvezel over te gaan, is het noodzakelijk dat 60% van de inwoners ook deelneemt. Op grond van ervaringen en contacten is de verwachting dat dit ook realiseerbaar is. Met dit voorstel biedt de gemeente haar inwoners tegen een aantrekkelijk tarief een glasvezelaansluiting aan. Mocht het percentage van 60% niet worden gehaald, dan gaat de aanleg niet door. Het is dus nu aan de inwoners zelf om te bepalen of het project door kan gaan.

Hoe nu verder?
Wethouder Roland Cornelissen legt uit: “We starten nu het liefst zo snel mogelijk met de vraagbundeling. We vragen ook aan inwoners en groepen om deelnemers te werven, zodat men elkaar stimuleert in de deelname aan dit project; juist de aanmelding is zo belangrijk. Glasvezel is belangrijk nu en in de toekomst, vooral ook omdat diverse communicatietechnologieën mogelijk worden door glasvezel”.

Ga terug...