Jos Houben nieuwe voorzitter CDA Overijssel - Radio 350

Jos Houben nieuwe voorzitter CDA Overijssel

Geplaatst op: 30-11-2004 |

Tijdens de algemene vergadering van het CDA Overijssel van 22 november 2004 is de heer mr. J.A.M.L. Houben gekozen tot nieuwe voorzitter van de provinciale afdeling. Hij is daarmee de opvolger van de heer G.H.P. Kerssies te Zwolle, die deze functie gedurende vier jaar heeft vervuld. Jos Houben is burgemeester van de gemeente Raalte en heeft een zeer ruime bestuurlijke en politiek ervaring.

In zijn eerste toespraak als voorzitter van het CDA Overijssel bedankte Jos Houben de algemene vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.
Hij sprak zijn zorg uit over het klimaat in de samenleving en de omgangsvormen en vroeg zich af of de terugtrekking van de overheid mogelijk een verharding van de maatschappij tot gevolg heeft.
Houben is van mening dat het CDA de kiezer veel te bieden heeft. Het CDA is voor hem een inspirerende partij met een goed verhaal. Een partij ook met ambitie.
Politici zullen nog meer dan voorheen ruimte moeten krijgen om naar buiten te treden en te werken aan het tot stand komen van praktische oplossingen voor praktische problemen, waardoor meer mensen zich betrokken voelen bij de politiek.
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, eventueel in combinatie met de gekozen burgemeester, en de Statenverkiezingen in 2007 in het verschiet ziet hij het als een belangrijke uitdaging de juiste voorwaarden te scheppen voor de verkiezing van herkenbare en aanspreekbare volksvertegenwoordigers op alle niveaus.

Ga terug...