Plastic, metaal en drankkarton: van zak naar bak - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Plastic, metaal en drankkarton: van zak naar bak

Geplaatst op: 29-10-2015 |

Afvalscheiding is een belangrijk onderwerp op milieugebied. Gemeenten moeten voldoen aan landelijke richtlijnen. Hierin staat dat in 2020 recycling van grondstoffen verbeterd wordt en de hoeveelheid restafval fors verminderd moet worden: van 200 kilo per inwoner per jaar op dit moment, naar 100 kilo in 2020. In Rijssen-Holten is zelfs de wens uitgesproken te streven naar 50 kilo restafval in de toekomst. Het college van Rijssen-Holten heeft gezocht naar mogelijkheden om op een efficiënte wijze de inzameling en recycling van het huishoudelijk afval te verbeteren. Door diverse maatregelen in te voeren, wordt een belangrijke stap gezet naar een betere afvalscheiding en lagere inzamelkosten.

Veranderingen
Uit analyses bleek dat er al veel afval gescheiden wordt ingezameld. Met name de inzameling van de recyclezak levert een groeiende stroom van recyclebaar afval op. Maar er is ook nog veel restafval waar nog relatief veel “groen” (GFT) en PMD (plastic, metalen en drankkartons) afval in zit. Om de gescheiden inzameling daarvan te stimuleren en de hoeveelheid restafval te verminderen, wordt gekozen voor een andere aanpak.

Met ingang van 2017 wil het college daarom de volgende wijzigingen doorvoeren:

• Ophalen restafval (grijze container): 1x per 4 weken. Op dit moment is dit 1x per 2 weken. Doel hiervan is nog verdere scheiding van afval te bevorderen en daarmee de hoeveelheid restafval fors te verminderen.

• Huishoudens die nu een grijze container hebben, krijgen een extra container voor PMD afval. Deze container, die hetzelfde formaat heeft als de huidige grijze container (240 liter), komt dan in plaats van de recyclezak. Door het groeiende aanbod van dit afval is het nu tijd om hier een container voor in te zetten. Dat geeft meer gemak bij de opslag thuis en is efficiënter op te halen. Deze extra container wordt straks ook 1x per 4 weken geleegd. Wat de kleur van deze bak wordt is nog niet bekend. Inwoners die hiervoor een idee hebben, kunnen dit doorgeven via communicatie@rijssen-holten.nl.

• Om de GFT-inzameling nog verder te verbeteren, wordt de groene container wel 1x per 2 weken geleegd. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om de kleine groene container om te ruilen voor een grote groene container. Daarmee kunnen inwoners die veel GFT-afval hebben hiervan meer aanbieden. Aanvullend daarop stelt het college de gemeenteraad voor het tarief voor gebruik van een tweede groene container aanzienlijk te verlagen.

Aanvullende centrale voorzieningen
Het college verwacht dat met bovenstaande veranderingen het overgrote deel van de inwoners goed uit de voeten kan. Voor die gevallen waar dit niet of lastiger uitvoerbaar is, worden extra voorzieningen geplaatst. Enkele voorzieningen die het college al in de loop van 2016 wil invoeren, zijn:

• Extra ondergrondse verzamelcontainers voor PMD op 10 centrale locaties. Deze komen bij de al aanwezige verzamelcontainers voor PMD en glas. Inwoners die geen ruimte hebben voor een extra container of meer PMD inzamelen dan in de eigen container past, kunnen het PMD afval daar naartoe brengen.

• Plaatsen van 10 verzamelcontainers voor luiers op centrale locaties. Ook hierbij gaat het om ondergrondse containers. Deze containers zijn bedoeld voor inwoners die veel van dit afval hebben en om stankoverlast in de grijze containers te voorkomen.

Lagere afvalstoffenheffing
Wethouder Jan Aanstoot: “Het scheiden van afval is een belangrijke onderdeel van een goed milieubeleid. Daarnaast profiteren inwoners direct mee van deze wijzigingen, omdat hierdoor minder afvalstoffenheffing betaald hoeft te worden”. Met ingang van 2017 wordt hierdoor een ongeveer 10% lagere afvalstoffenheffing verwacht.

In december beslist de gemeenteraad nog over de voorstellen van het college.

Ga terug...