Koninklijke Onderscheiding - Radio 350

Koninklijke Onderscheiding

Geplaatst op: 17-09-2006 |

Koninklijke Onderscheiding voor de heer C.W. Reeves

De heer Reeves (82 jaar) werd geboren in Groot Brittannië en diende tot 1947 in The Royal Hampshire Regiment in de rang van sergeant. Hij trad in 1948 in dienst van de Commonwealth War Graves Commission. Van 1953 tot 1980 was hij beheerder van de Canadese oorlogsbegraafplaats in Holten. Hij maakte en maakt zich verdienstelijk voor de instandhouding van de herinnering aan de oorlogshandelingen in Nederland en de daarbij betrokken veteranen.

In 1986 was de heer Reeves initiatiefnemer en medeoprichter, in 1988, van de Market Garden Veterans Association (MGVA). De MGVA bestaat uit een stichting ten behoeve van de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten in Nederland, en uit een Engelse vereniging van veteranen met nu nog circa 1200 veteranen. De decorandus was voorzitter van de stichting en is nu National President van de MGVA. In die hoedanigheid is hij de schakel tussen de Engelse en de Nederlandse tak. Bij officiële herdenkingen treedt hij op als woordvoerder namens de MGVA. Ook fungeert hij als fondsenwerver en is hij medeorganisator van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten rond 17 september en 4 en 5 mei. Het herdenkingsprogramma omvat meestal vijf dagen, waarvoor 120 à 200 veteranen naar Nederland komen. Hij speelde ook een prominente rol bij de gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst met Duitse veteranen, die in 2002 voor de eerste keer werd georganiseerd op een Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein.

In de periode 1986 tot en met 1988 was de heer Reeves initiatiefnemer en medeoprichter van het monument aan de Drielse Rijndijk in Heteren ter herinnering aan de strijd van het 7e Bataljon van het Royal Hampshire Regiment.

Vanaf 1989 tot heden is hij lid van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Midden-Overijssel, en medeorganisator van herdenkingen in de provincie.

In 1995 ontving de heer Reeves uit handen van de toenmalige burgemeester d’Hondt de Waalbrugspeld van de gemeente Nijmegen, uit erkentelijkheid voor de verdiensten van de heer Reeves voor deze gemeente.

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd de heer C.W. Reeves te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn jarenlange inzet voor met name de Market Garden Veterans Association, alsmede de instandhouding van de onderlinge contacten tussen de Nederlandse herdenkingsorganisatie en de Engelse veteranen.

Ga terug...