Economische verbeteringen werken nog niet door in Twente - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Economische verbeteringen werken nog niet door in Twente

Geplaatst op: 14-12-2015 |

Werkloosheid in Twente weer op 7,1 procent
De werkloosheid steeg in Nederland in oktober weer van 6,8 naar 6,9 procent. Het geschatte cijfer voor Twente is weer 7,1 procent. Het landelijk werkloosheidspercentage daalde aanvankelijk naar 6,8 in het derde kwartaal, maar stijgt in oktober weer naar 6,9 procent. Dat cijfer betekent 23.000 werklozen in Twente.

Stijgende werkloosheid deels positief te duiden
Een stijgende werkloosheid bij oplevende economie lijkt een tegenstrijdigheid. Voor een deel is dit het gevolg van het feit dat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Dat is positief te duiden. Meer mensen zien er kennelijk weer brood in om werk te zoeken. Deels zullen deze mensen zich ook laten registreren als werkzoekenden.

Nederlandse economie verbetert
Al een aantal maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt het CBS. Producenten en consumenten zijn positiever geworden. De investeringen groeiden in de maanden juli, augustus en september fors ten opzichte van een jaar eerder. Ook consumptie van huishoudens en de export van goederen groeiden in die maanden.

Positieve en negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
De positieve economische ontwikkelingen in ons land vertalen zich in enkele gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal waren er landelijk 33.000 meer banen. Een andere positieve ontwikkeling is de groei van het aantal uitzenduren. Toch zijn er vooral signalen die aanleiding geven tot zorg. Zo is er de doorgaande stijging van het aantal geregistreerde werkzoekenden (NWW). Vanaf juni is er hierbij een sterke stijging (9,6%) in Twente. Deze stijging doet zich voor in alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij jongeren. Blijkbaar komen er meer geregistreerde werkzoekenden bij dan er uitstromen richting nieuwe banen.

Minder vacatures, behalve in de techniek
Er is in het derde kwartaal een daling van het aantal openstaande vacatures, zowel landelijk als in Twente. Landelijk is er een daling van het aantal vacatures van 4,2 procent. In Twente is die daling 7,2 procent. Alleen bij Technische en industriële beroepen is er in Twente een stijging van 7 procent in het derde kwartaal. Dat zien we ook landelijk. Daar is de stijging bij deze beroepsgroep veel kleiner (+2%). Ten opzichte van het derde kwartaal in 2014 ligt het aantal openstaande vacatures in Twente eind derde kwartaal 2015 wel op een veel hoger niveau (+48%). Het zijn er 3.237.

Arbeidsmarkt weer ruimer in Twente
Door de daling van het aantal vacatures en de stijging van het aantal kortdurend werkzoekenden neemt de zogenoemde spanning op de arbeidsmarkt weer af. In Twente zijn er het derde kwartaal 6,3 procent meer kortdurend werkzoekenden. Dat zien we sterk terug in de beroepsgroepen Technisch en industrieel (+23%) en Pedagogisch (+78%). In Nederland zijn er in het derde kwartaal 4,6 procent meer kortdurende werkzoekenden.

Aantal WWB-uitkeringen voor jongeren lager dan een jaar eerder Er zijn in oktober 1.469 WWB-uitkeringen voor jongeren in Twente. Dat is 1,9 procent meer dan in september 2015. Globaal genomen is er een stabilisatie te zien in 2015 op een iets lager niveau dan 2014. Ten opzichte van een jaar eerder is er een daling van 3,1 procent.

Wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt en lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Ik verwacht dat de aantrekkende economie toch gaat zorgen voor meer banen en dat meer mensen aan het werk komen. Ondertussen is er alle aanleiding om door te gaan met het voorkomen van werkloosheid en het bestrijding van mismatch. Voorkomen moet worden dat werkzoekenden ontmoedigd raken en zich feitelijk afkeren van de arbeidsmarkt”.

Ga terug...