CDA :risico alleen te staan bij Lokerbroek - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

CDA :risico alleen te staan bij Lokerbroek

Geplaatst op: 22-09-2006 |

HOLTEN - De besluitvorming over het industrieterrein Lokerbroek zou een ‘vrije’ kwestie zijn, zo spraken CDA, PvdA en GemeenteBelang tijdens de college-onderhandelingen uit. Het is de vraag of het nog terecht een ‘vrije’ kwestie is.
De beslissing van de huidige collegepartijen om de aanleg van een industrieterrein het Lokerbroek te bestempelen als ‘vrije’ kwestie, was eerder dit jaar vooral een middel om GemeenteBelang binnenboord te halen. Er werd vooraf geen akkoord over gesloten en GB ‘mocht’ er dus als puntje bij paaltje kwam tegen zijn. Mede daardoor werd een nieuw college mogelijk.
Destijds leken CDA en PvdA beide nog voorstander van het industrieterrein. De PvdA twijfelde weliswaar, maar stemde in met de financiering van een onderzoek naar het bedrijvenpark. Daarmee leek er binnen de collegepartijen, ondanks de bedenkingen van GB, sprake van een stevig draagvlak. Zeker in de gemeenteraad, waar SGP en ChristenUnie voorstander zijn, zou er sprake zijn van grote instemming.
Groot draagvlak in de raad bij het nemen van de beslissing die de ruimtelijke inrichting om het dorp Holten voor de toekomst bepaalt, is zeker gewenst. Maar het is minstens zo belangrijk dat een dergelijk besluit kan rekenen op voldoende steun van de collegepartijen, wiens programma tenslotte de komende vier jaren uitgevoerd wordt.
Bestuursrechtelijk is steun van een meerderheid van de collegepartijen overigens niet nodig. Een meerderheid in de gemeenteraad volstaat. Maar politiek gezien wordt een college ongeloofwaardig, wanneer belangrijke besluiten als deze niet gesteund worden door de fracties die het college vormen. Kennelijk is het dan mogelijk in de gevallen dat er vooraf geen afspraken over gemaakt zijn - grote en kleine kwesties - dat het college zijn eigen gang gaat. Onverschillig wat collegepartijen er van vinden.
Nu is het nog de vraag of dit straks aan de orde is, wanneer de gemeenteraad over Lokerbroek gaat besluiten. De PvdA-fractie moet immers haar standpunt nog bepalen. Maar er zijn op zijn minst toch wel erg sterke aanwijzingen dat de sociaal-democraten bezig zijn met een forse koerswijziging. Een uitgebreide ‘inspraakprocedure’ van belanghebbenden en leden moet de legitimering vormen voor deze aanstaande U-bocht.
Komt het inderdaad zo ver, dan zal dit de verhoudingen in de coalitie ongetwijfeld aantasten, ondanks een beroep van de PvdA op de beslissing dat het om een ‘vrije’ kwestie gaat. Het CDA loopt dan immers bij volgende verkiezingen het risico in Holten - waar de weerstand tegen ‘Lokerbroek’ groot is - als enige van de collegepartijen ‘afgerekend’ te worden op dit besluit. Zo ‘vrij’ is de kwestie Lokerbroek dus niet...

Ga terug...