Carintreggeland zoekt nieuwe bestuurders - Radio 350

Carintreggeland zoekt nieuwe bestuurders

Geplaatst op: 28-12-2015 |

De ouderenzorg verandert. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen en houden zelf de regie over het leven. Dit vraagt een andere werkwijze van zorgorganisaties. De nadruk verschuift van zorgen voor, naar zorgen dat. We, Carintreggeland, spelen hier op in met een nieuwe werkwijze en kiezen voor een platte organisatie met een tweehoofdige Raad van Bestuur. Hiervoor zoekt we twee nieuwe leden.

Besturen in de ouderenzorg
De uitdagingen waar de zorg en ook Carintreggeland voor staan, doen een groot beroep op het bestuur. Vanuit onze bedoeling “we willen dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht en zorg voor kwetsbare mensen” zoekt Carintreggeland bestuurders die hier met kracht en creativiteit invulling aan kunnen geven.

Verbinding en samenwerken
De grens tussen managen en besturen loopt in elkaar over. De bestuursleden die Carintreggeland zoekt, zijn verbindend, kunnen samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie vormgeven en interacties faciliteren tussen groepen en individuen. Besturen op afstand wordt vervangen door besturen in verbinding met het primair proces van de zorg en de ervaringen van klanten.

Brede deskundigheid
Carintreggeland kiest voor een brede deskundigheid binnen de Raad van Bestuur, een brede strategische denkkracht en voor continuïteit. De Raad van Bestuur heeft enerzijds kennis van de zorg en anderzijds van bedrijfsvoering en vastgoedkennis.

Interesse
Wilt u meer informatie? Dan vragen we u contact op te nemen met Arjan Brandwijk van Movimento op telefoonnummer 030 711 56 11. Hij kan meer informatie geven over de vacatures. Of kijk op: www.movimento-zorg.nl

Ga terug...