RvS wijst protest tegen plan Holterberg af - Radio 350

RvS wijst protest tegen plan Holterberg af

Geplaatst op: 22-09-2006 |

RvS wijst protest tegen plan Holterberg af

HOLTEN - De Raad van State heeft alle bezwaren verworpen die zijn ingediend tegen de herziening van het bestemmingsplan Holterberg, waarbij door het beeldkwaliteitsplan de uitbreiding van villa’s aan banden wordt gelegd. Het bestemmingsplan uit 1968 vertoonde teveel afwijkingen met het huidige provinciale beleid en moest daardoor veranderd worden.
In het herziene bestemmingsplan Holterberg is het bouwen op de Holterberg aan banden gelegd. Er mogen geen nieuwe woningen bijkomen. Bestaande huizen of huizen waarvoor al een bouwvergunning is verleend mogen maximaal 750 kubieke meter groot zijn. Wel is een uitzondering gemaakt voor bestaande villa’s die een grotere inhoud hebben. Verder mag de gemeente vrijstelling verlenen tot maximaal 20 procent van de inhoud. Zo’n bouwplan wordt dan wel eerst door de gemeente langs het beeldkwaliteitsplan gelegd dat bij het bestemmingsplan hoort.
Dit beeldkwaliteitsplan is het belangrijkste bezwaar van Holterbergwegbewoner Wisselink. Het beeldkwaliteitsplan maakt namelijk officieel geen deel uit van het bestemmingsplan maar de gemeente toetst er wel de bouwplannen aan. Omdat het beeldkwaliteitsplan geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan kan het niet bij de Raad van State worden aangevochten. Wisselink heeft daar moeite mee, maar de Raad van State vindt dat zo’n constructie kán.
Wisselink vreest dat hij onder het herziene bestemmingsplan zijn villa niet meer kan uitbreiden. In het beeldkwaliteitsplan is vastgelegd dat er een 25 meter brede bosstrook moet blijven tot aan de erfgrens. Dat beperkt zijn bouwmogelijkheden.

Ga terug...