Bouw twee woningen voorlopig van de baan - Radio 350

Bouw twee woningen voorlopig van de baan

Geplaatst op: 22-09-2006 |


HOLTEN - De bouwvergunning voor twee woningen aan de Vixseboxsestraat is vernietigd. Burgemeester en Wethouders namen deze week dit besluit op advies van de bezwaarschriftencommissie. Daarmee is de kous niet af, verwacht burgemeester B. Koelewijn. ‘We gaan ervan uit dat de projectontwikkelaar nu naar de rechter stapt.’
De bezwaarschriftencommissie vindt het afwijzende advies van het Gelders Genootschap beter dan het positieve oordeel dat Het Oversticht eerder gaf. Het Oversticht, de welstandscommissie voor de gemeente, vond dat het bouwplan van Buytenhof Planontwikkeling voldoet aan het bestemmingsplan. Het Gelders Genootschap, door de bewoners van de Vixseboxsestraat gevraagd om een contra-expertise, vindt de beide woningen niet in het straatbeeld passen. De woningen zijn hoger en groter dan de bestaande bouw.
Doorslaggevend voor de bezwaarschriftencommissie is, dat het Gelders Genootschap nadrukkelijk heeft gekeken naar de directe omgeving. Het Oversticht heeft daarentegen een veel groter gebied onder de loep genomen, tot aan De Kol toe. Hoe groter het gebied, des te groter de kans dat een bouwplan als dit toch in de omgeving past.
Op dit oordeel valt af te dingen en dat is precies wat hier is gebeurd: de commissie vindt het advies van het Gelders Genootschap beter en heeft daarom het bezwaarschrift van de bewoners tegen het verlenen van de bouwvergunning gegrond verklaard.
Het college van Burgemeester en Wethouders restte vervolgens weinig anders dan het vernietigen van de bouwvergunning. ‘Na ampel beraad’, aldus burgemeester Koelewijn.
De bouwaanvraag van Buytenhof Planontwikkeling voldeed weliswaar aan de criteria van het gemeentelijke welstandsbeleid en het zes jaar oude bestemmingsplan, maar het college heeft de adviezen van het Gelders Genootschap en de bezwaarschriftencommissie zwaarder laten wegen.
Koelewijn: ‘Wij erkennen dat er een spanning zit tussen de hoogte en omvang van het bouwplan en de welstandseisen. Wat heeft prioriteit? Die vraag is door ons nu beantwoord met vernietiging van de bouwvergunning, maar deze zaak is nog niet aan z’n eind. We verwachten dat de projectontwikkelaar deze vraag aan de rechter voorlegt.’
Kort geding
Buytenhof Planontwikkeling was al naar de rechter gestapt, maar dan om de gemeente tot haast te bewegen bij het definitief afgeven van de bouwvergunning. De gewenste duidelijkheid is er nu, waardoor deze rechtszaak niet meer nodig is. Het kort geding, dat vandaag bij de Almelose rechtbank zou dienen, is afgeblazen.
Of de projectontwikkelaar nu alsnog een rechtszaak begint is onduidelijk. ‘We gaan ons eerst intern beraden’, zegt een woordvoerder van Buytenhof.

Ga terug...