Actiegroep tegen bedrijventerrein - Radio 350

Actiegroep tegen bedrijventerrein

Geplaatst op: 04-10-2006 |HOLTEN - De Milieuraad Rijssen-Holten roept de Holtense bevolking op in actie te komen tegen de plannen voor het industrieterrein Lokerbroek. Samen met inwoners uit Rijssen-Holten en boeren uit het gebied wil de Milieuraad onder meer een enquête houden onder de bevolking.
In samenwerking met inwoners van Rijssen-Holten en boeren uit het Holterbroek heeft de Milieuraad Rijssen-Holten de actiegroep ‘Houd het Holterbrook groen, zoals beloofd!’ opgericht. Kartrekkers zijn Herman Koetsier en Anton van Beek van de Milieuraad Rijssen-Holten en Frans Lentelink, voorzitter van het IVN Rijssen-Enter. De groep wil een tegenstem laten horen tegen de plannen voor grootschalige industrie in het gebied Lokerbroek, dat onderdeel is van het Holterbroek.
Volgens de actiegroep richt een groot industrieterrein in het Lokerbroek ‘onherstelbare schade’ aan, aan het Holtense buitengebied. Het ‘zoekgebied’ voor het industrieterrein Lokerbroek omvat 133 hectare en ligt tussen de A1, Oude Stationsweg, Boterbeek en parallel aan de S14 (waarbij het Catsmeer en het land van Vorkink buiten beschouwing worden gelaten). Daarvan moet uiteindelijk zo’n 85 hectare overblijven waar de gemeente bedrijven wil vestigen.
Niet nodig
Volgens de actiegroep is het industrieterrein helemaal niet nodig. ‘Niet ver van Rijssen-Holten, bij Almelo en Deventer, zijn plaatsen aangewezen waar grote industrie zich mag vestigen. Hierdoor kan buitengebied elders in de provincie gespaard blijven’, stelt de groep in een persbericht.
De actievoerders zeggen dat in Holten dreigt te gebeuren wat volgens hen elders in Nederland ook gebeurt: ‘Landelijk staan duizenden hectares industrieterrein leeg en onbenut, terwijl elders nieuwbouw wordt gepleegd. Wij denken dat nu het moment is gekomen om de verantwoordelijken in de besluitvorming duidelijk te maken dat plannen zoals Lokerbroek niet kunnen. Een nieuw industrieterrein middenin een landbouwontwikkelingsgebied in een tijd dat we zuinig moeten omgaan met de beschikbare ruimte is niet meer van deze tijd’, is de stellingname.
Alternatief
De actiegroep keert zich ook tegen het eventuele alternatief: een grote uitbreiding van het bestaande industrieterrein Vletgaarsmaten. ‘Geen optie’, is het oordeel. ‘Met wat nu gepland is bij Vletgaarsmaten kan Rijssen-Holten meerjarig vooruit. Voor ruimte-industrie met weinig werkgelegenheid stellen wij provinciale oplossingen voor. Zo moeten ongebruikte en vrijkomende industrieterreinen als eerste worden benut’, luidt de opvatting.
De actiegroep is van plan te peilen

Ga terug...