Grondspeculatie nabij Vletgaarsmaten - Radio 350

Grondspeculatie nabij Vletgaarsmaten

Geplaatst op: 06-11-2006 |HOLTEN - Projectontwikkelaars zijn al actief in het gebied aangrenzend aan het industrieterrein Vletgaarsmaten in Holten. Ze speculeren er op dat het geplande bedrijventerrein Lokerbroek niet aangelegd zal worden. De besluitvorming daarover staat flink onder druk.


Voor 7 mei 2007 moet de gemeente Rijssen-Holten een structuurplan voor het geplande industrieterrein Lokerbroek klaar hebben. Dan vervalt namelijk de claim die Rijssen-Holten in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op de gronden in Lokerbroek heeft kunnen leggen. Dat structuurplan moet dan niet alleen 'klaar' zijn, het moet ook nog eens door de gemeenteraad van Rijssen-Holten goedgekeurd zijn. Voordat het zover is, moet echter óók de zogenoemde MER-commissie een rapport uitbrengen over de milieueffecten als gevolg van de aanleg van Lokerbroek. De commissie zal bovendien een mogelijk alternatief voor Lokerbroek in haar onderzoek moeten betrekken. Al met al staat de besluitvorming flink onder tijdsdruk. De gemeenteraad een besluit laten nemen vóórdat de MER-commissie rapporteert lijkt een onbegaanbare weg. De PvdA-fractie is volgens fractieleider R.M.C. Delahaije door wethouder W. Stegeman en burgemeester B. Koelewijn aangespoord snel hom of kuit te geven, maar dat weigert de fractie. 'Wanneer dat van ons wordt geëist', dat stemmen we tégen Lokerbroek', heb ik aangegeven', aldus Delahaije. De PvdA-leider zinspeelt er op dat, ook wanneer het rapport van de MER-commissie er niet voor 7 mei 2007 is, zijn fractie tégen Lokerbroek zal stemmen. 'Maar dat is mijn persoonlijke opvatting', voegt hij er aan toe. 'Het is geen fractiestandpunt.' Intussen anticiperen projectontwikkelaars al op de tijdsklem van Rijssen-Holten. Ze zijn actief in het gebied aangrenzend aan het bestaande bedrijventerrein Vletgaarsmaten. Dat geldt als een mogelijk alternatief, mocht het plan Lokerbroek stranden. Dat dit kan gebeuren is trouwens ook in handen van de provincie Overijssel. De provincie ontwikkelt momenteel eerst een visie en actieprogramma over de ontwikkeling van de A1-zone tussen Deventer en Oldenzaal. Tot die tijd doet Overijssel geen uitspraken over de wenselijkheid van Lokerbroek. Delahaije ziet het trouwens niet als een probleem dat de gemeente mogelijk de regie zal verliezen. 'Het heeft niet mijn voorkeur, maar Plaagslagen en De Mors in Rijssen zijn in het verleden toch ook in samenwerking met projectontwikkelaars aangelegd?', aldus Delahaije.

Ga terug...