Verkiezing vrijwilligers van het jaar 2006 - Radio 350

Verkiezing vrijwilligers van het jaar 2006

Geplaatst op: 15-11-2006 |

Op 2 januari bekendmaking vrijwilliger Holten, vrijwilliger Rijssen en jeugdvrijwilliger

Sinds de herindeling vindt er de jaarlijkse verkiezing van de vrijwilligers van het jaar plaats. Hiervoor kan iedereen vrijwilligers voordragen. Ruim 200 organisaties zijn hiervoor ook aangeschreven. Uit alle voordrachten wordt per kern (Rijssen en Holten) een vrijwilliger van het jaar gekozen en een jeugdvrijwilliger uit Holten of Rijssen. Op die manier wil de gemeente deze vrijwilligers extra in het zonnetje zetten en bovenal over de hoofden van deze vrijwilligers hen haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligerswerk dat in de gemeente Rijssen-Holten wordt verricht.

Speciale aandacht is er voor jeugdige vrijwilligers. Het verrichten van vrijwilligerswerk door de jeugd moet gestimuleerd worden. Daarom kunnen vrijwilligers onder de 23 jaar voordragen worden voor de speciale aanmoedigings/stimuleringsprijs. De burgemeester maakt tijdens de nieuwjaarsreceptie dinsdag 2 januari 2007 om 19.30 uur de vrijwilligers van het jaar bekend. Hij reikt dan aan deze 2 vrijwilligers de vrijwilligersspeld uit. De jeugdige vrijwilliger van het jaar ontvangt een oorkonde en de stimuleringsprijs in de vorm van waardebonnen. Door de Rabobanken Rijssen-Enter en West Twente worden geldprijzen beschikbaar gesteld die door de alledrie de vrijwilligers aangewend kunnen worden voor goede doelen waar vrijwilligers bij betrokken zijn.

Zo’n 200 organisaties en instellingen zijn aangeschreven met het verzoek een voordracht in te dienen. Een voordrachtformulier met antwoordenvelop zijn daartoe bijgevoegd. Vorig jaar zijn veel reacties ontvangen. Dat was voor de gemeente het bewijs dat de ingeslagen weg de juiste was.

Hoe en waar voordragen?
De voordrachten moeten voor 1 december 2006 ingediend worden. De aangeschreven organisaties kunnen de voordrachtformulieren terugzenden in de retourenvelop of in de volgende verkiezingsbussen deponeren:
beide locaties van de gemeentehuizen in Holten en Rijssen
gemeentewinkel in Rijssen
ROC van Twente, locatie Prins Bernhardstraat
alle verpleeg- en verzorgingshuizen in Holten en Rijssen
bibliotheken Holten en Rijssen
gebouw De Boschkamp in Holten
verenigingsgebouw Bethanië in Dijkerhoek
gebouw ’t Trefpunt in Espelo

Bij de bussen liggen ook voordrachtformulieren voor iedereen die een vrijwilliger wil voordragen.

Digitaal voordragen
De gemeente roept iedereen op vrijwilligers voor te dragen die zich op een bijzondere manier inzetten. Dat kan ook digitaal. Het voordrachtformulier staat op de site van de gemeente (www.rijssen-holten.nl) onder ‘formulieren’ in het menu ‘gemeenteloket’.

Ga terug...