Zoekactie munitie Twenhaarsveld - Radio 350
Nu op Radio 350
23:00 - 00:00 uur
Muziek om te dromen
Playing
Straks
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiƫn

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Zoekactie munitie Twenhaarsveld

Geplaatst op: 10-07-2004 |

De gemeente heeft in 2003 op basis van een historisch onderzoek een verdacht gebied aangewezen van circa 28 hectare oppervlakte, waarin mogelijk niet gesprongen explosieven uit de 2e wereldoorlog kunnen liggen. Het betreft het gebied Twenhaarsveld in Holten. Alle eigenaren van de grond hebben hierover vorig jaar bericht gehad. Toen zijn ook waarschuwingsborden geplaatst bij de Geskesdijk in Holten en is de Veenweg afgesloten voor het verkeer.

De gemeente heeft in augustus 2003 infraroodfoto's laten maken. Deze foto's zijn gescand op mogelijke verstoringen in de grond, die kunnen wijzen op de aanwezigheid van explosieven. Daarbij is ook oud fotomateriaal uit de 2e wereldoorlog gebruikt om te kunnen bepalen of de grondverstoringen mogelijk betrekking hebben op de aanwezigheid van munitie. Op grond van het onderzoek is de gemeente tot de conclusie gekomen dat in eerste instantie een proefvak van circa 6 hectare in Twenhaarsveld wordt gedetecteerd en benaderd op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Dit proefvlak heeft betrekking op het terrein van Vitens in Twenhaarsveld.

Het college heeft opdracht verleend om voor dit project een bestek te laten maken conform de aanbestedingsnota. Wanneer het proefvak is onderzocht, moet worden bezien of een groter terrein wordt onderzocht. Ook kan dan worden bepaald of de waarschuwingsborden wel of niet verwijderd kunnen worden. Dat geldt ook voor de mogelijke openstelling van de Veenweg in Holten.
Verwacht wordt dat het opstellen van een bestek en het houden van een aanbesteding in het 3e kwartaal van 2004 kan worden afgerond. De werkelijke uitvoering van het onderzoek vindt plaats eind 2004 en/of begin 2005.

Ga terug...