Werk aan de weg in Noord - Radio 350
Nu op Radio 350
23:00 - 00:00 uur
Muziek om te dromen
Playing
Straks
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Werk aan de weg in Noord

Geplaatst op: 14-12-2004 |

Het komende jaar staat er veel te gebeuren in onze gemeente. In een flink aantal wegen wordt de riolering aangepast, hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld en wegen worden aangepast, gereconstrueerd. Om de overgang over het spoor bij het station te vergemakkelijken, wordt een fietstunnel aangelegd. Samen met de bijgelegen rotonde wordt het verkeer op deze wijze snel en doeltreffend afgewikkeld.
De wateroverlast is een belangrijk motief om de werkzaamheden die deze overlast beperken, zo snel mogelijk uit te voeren. Daarvoor is een uitvoeringsplan gemaakt en ook het Waterschap heeft subsidie verleend. Veel is al gedaan, maar een flink aantal buurten wordt nog aangepast. Afgesproken is dat het hele project in 2008 gereed is.

Fietstunnel aanleg
Na de fietstunnel naar Veeneslagen is inmiddels een begin gemaakt met de fietstunnel bij het station.
Naast het station wordt er een fietstunnel met rotonde aangelegd. De spoorwegovergang wordt voor deze werkzaamheden afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers en voetgangers kunnen nog bij de spoorwegovergang bij de Dannenberg gebruik maken. Hulpverleningsvoertuigen maken nog wel gebruik van de overweg.
De voorbereidingen zijn gestart op 6 december. De werkzaamheden duren het hele jaar 2005. Afhankelijk van de vorderingen wordt de Morsweg in de zomer weer gedeeltelijk vrij gegeven voor auto’s.

Kruispunt Nijverheidsstraat/Morsweg
In de tweede helft van 2005 wordt er op het kruispunt Nijverheidsstraat/Morsweg een rotonde aangelegd. Deze werkzaamheden sluiten zo mogelijk aan op het weer berijdbaar zijn van de Reggesingel/Morsweg.

Daltonstraat, Industrieweg, Wattstraat
Deze straten worden aangepast nadat de Morsweg en de Nijverdalseweg klaar zijn. U leest er te zijner tijd meer over.

Dokter Stokkersstraat en omgeving
De Dokter Stokkersstraat, Westerstraat, J. ter Horst Jhznstraat, Molenstalweg en omgeving worden aangepast. In de grond wordt de riolering vernieuwd en sterk vergroot. De werkzaamheden beginnen in februari/maart en duren het hele jaar.

Nijverdalseweg
Ook hier vindt er een aanpassing van de weg plaats en wordt het riool vernieuwd en vergroot.
De werkzaamheden beginnen in maart en duren het hele jaar.

Helaas overlast
De werkzaamheden brengen nogal wat overlast met zich mee. De bewoners die aan de wegopbrekingen wonen, ontvangen bericht welke gevolgen de werkzaamheden voor hen hebben. De gemeente doet er zoveel mogelijk aan deze overlast te beperken.

Ga terug...