Staatsbosbeheer brandt heide voor meer variatie - Radio 350

Staatsbosbeheer brandt heide voor meer variatie

Geplaatst op: 29-01-2017 |

Staatsbosbeheer gaat een aantal hectares heide op de Sallandse Heuvelrug gecontroleerd branden. Het gaat om meerdere kleinere brandvlaktes van totaal maximaal drie hectare, in de nabijheid van de Paltheweg in Nijverdal.

De heide wordt gebrand om meer variatie in de heide te krijgen. De afwisseling in oude en jonge heide in het gebied levert een grotere diversiteit op van de aanwezige flora en fauna. Het branden heeft een gunstig effect op allerlei insecten en daardoor ook op vogels. Soorten als het Korhoen, de Nachtzwaluw en Roodborsttapuit profiteren ervan. Maar ook soorten als Zandhagedis en Hazelworm zijn gebaat bij meer variatie: Zij moeten zichzelf opwarmen in de zon en hebben beschutting nodig om zich te kunnen verschuilen voor hun vijanden.

Behalve door middel van het branden van de heide wordt er ook door middel van maaien, kleinschalig plaggen en de inzet van een schaapskudde meer variatie op de heide aangebracht.

De voorbereiding en de uitvoering van het branden gebeurt in nauwe samenwerking met de brandweer. Van tevoren hebben medewerkers van Staatsbosbeheer de randen van de brandvlaktes gemaaid. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide.

Weersomstandigheden zijn van invloed op de keuze van het moment van branden, het mag niet te vochtig zijn en er mag niet teveel wind staan. Er wordt bovendien alleen gebrand in de vorstperiode. Als de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig en lopen kleine dieren en insecten die dieper in de grond zitten, geen gevaar.

Ga terug...