Werk in uitvoering Nationaal Park Sallandse Heuvelrug - Radio 350

Werk in uitvoering Nationaal Park Sallandse Heuvelrug

Geplaatst op: 23-03-2017 |

De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt. Om bezoekers, omwonenden en andere betrokkenen te informeren, organiseren de samenwerkende partijen vier informatiebijeenkomsten.

Om de kwaliteit van dit unieke heidelandschap te behouden en te versterken is ingrijpen nodig. Daarom voeren de natuurbeheerders diverse maatregelen uit, zoals het uitbreiden en verbinden van heide, het permanent inzetten van een schaapskudde, het branden van de heide, kalk strooien om verzuring te compenseren, kleinschalig plaggen en maaien van de heide.

Informatiebijeenkomsten
De vier informatiebijeenkomsten in streek zijn gepland op:
- Donderdag 6 april Nieuw-Heeten
- Dinsdag 11 april Holten
- Woensdag 12 april Rijssen
- Donderdag 13 april Nijverdal

Omwonenden, bezoekers en andere betrokkenen kunnen op deze avonden in gesprek met de verschillende partijen over wat er gaat gebeuren, wanneer, hoe het landschap gaat veranderen en waarom. De bijeenkomsten starten steeds om 19.30 uur met een presentatie. Daarna zijn vertegenwoordigers van alle samenwerkende organisatie bij thematafels beschikbaar voor vragen. Aanmelden en meer informatie op: www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.

Samen werk beter
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn partner van ‘Samen werkt beter'. Een initiatief van de provincie waarbij vijftien Overijsselse organisaties zich gezamenlijk inzetten om de economie en ecologie de komende periode te versterken en nieuwe kansen te creëren door samenwerking en vernieuwing. Zij dragen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een juiste balans tussen landbouw, industrie, recreatie en infrastructuur enerzijds en anderzijds natuur, biodiversiteit, water, landschap en cultuurhistorie.

Ga terug...