Koninklijke onderscheiding voor 9 vrijwilligers in Rijssen-Holten - Radio 350
Nu op Radio 350
12:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Playing
Straks
18:00 - 21:00 uur
De Platenkast
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Koninklijke onderscheiding voor 9 vrijwilligers in Rijssen-Holten

Geplaatst op: 26-04-2017 |

Negen vrijwilligers hebben woensdag 26 april een koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Arco Hofland reikte de versierselen bij al deze koninklijke onderscheidingen uit tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van lintjesregen in het gemeentehuis in Rijssen.

Koninklijke onderscheiding voor A. (Ab) PAALMAN (79 jaar), Holten
De heer Ab Paalman zet zich al sinds 1956 in als vrijwilliger voor de Holtense gemeenschap. In dat jaar werd hij lid van de Schietvereniging De Eendracht en hoewel hij er geen bestuursfunctie vervult, is hij een van de meest actieve leden waar het gaat om het vervullen van allerlei hand- en spandiensten
voor de vereniging.

In 1996 werd Ab Paalman de grondlegger van Kinderboerderij Dondertman. In de loop der jaren heeft hij een solide fundament gelegd onder deze toeristische voorziening in Holten, die in de afgelopen jaren al driemaal is uitgeroepen tot Leukste Uitje van het Jaar door de ANW-leden, waar jaarlijks meer
dan 100.000 bezoekers komen. Daarmee is het een van de grootste dagrecreatieve voorzieningen in onze provincie.

De jarenlange trouwe en belangeloze inzet van de heer Paalman is niet onopgemerkt gebleven. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd de heer Paalman te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheiding voor H. (Herman) VELDMAN (73 jaar),Rijssen
De lijst van vrijwilligersactiviteiten van de heer Veldman is lang. In 1990 begon hij als diaken van de Hervormde Gemeente Rijssen, een ambt dat hij 12 jaar lang bekleedde. Daarna was hij hier 5 jaar ouderling, tot 2007. Vanaf 2007 tot heden zet hij zich in als vrijwilliger, vooral voor de oudere gemeenteleden binnen deze kerkgemeenschap.

Vanaf 1993 vervult de heer Veldman diverse taken bij het Hervormd Kerkkoor Rijssen. Zo was en is hij de huisfotograaf, was hij bestuurslid en voorzitter en is nu nog altijd vrijwilliger met diverse taken.

In 1994 begon hij als vrijwilliger bij verpleeghuis Eltheto, waar hij diverse hand- en spandiensten verricht voor de bewoners, maar ook redactielid en fotograaf is voor het nieuwskrantje.

In 2004 trad de heer Veldman toe tot het bestuur van het Comité Herdenkingen Rijssen, waar hij nauw betrokken is bij de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten en de jaarlijkse Veteranendag.

Van nog meer markten thuis, werd de heer Veldman in 2011 verkeersregelaar bij de Stichting Evenementenbegeleiding Rijssen. In 2012 werd hij chauffeur van de rolstoelbus en tenslotte mag sinds 2013 ook de kringloopwinkel van Dorcas rekenen op de actieve inzet van de heer Veldman.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Veldman te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, dit voor zijn vele vrijwillige verdiensten.

Koninklijke onderscheiding voor H.J. (Henk) MENSINK (58 jaar), Rijssen
Al vanaf 1979 is de heer Mensink actief in het maatschappelijk leven in Rijssen. In dat jaar startte hij als bestuurslid van Postduivenvereniging Het Luchtvermaak in Rijssen. Hij vervulde onder andere de functie van secretaris. De decorandus bleef actief voor Het Luchtvermaak tot en met 2000.

In 2000 begon zijn vrijwilligerswerk bij Voetbalvereniging Excelsior ’31, waar hij jeugdleider/jeugdbestuurslid werd en nu de functie van hoofdleider vervult.

Vanaf 2011 is de heer Mensink ook actief binnen de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Rijssen. Als diaken, lid van de Eredienstcommissie en de Avondmaalcommissie levert hij een bijzondere bijdrage aan deze kerkelijke gemeenschap.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Mensink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor al deze activiteiten.

Koninklijk onderscheiding voor G. (Gerrit) ROHAAN (79 jaar), Rijssen
Vanaf de vroege jaren ’80 zet Gerrit Rohaan zich al in als vrijwilliger in Rijssen. Toen en nu nog steeds is hij vrijwilliger voor de Hervormde Gemeente Rijssen. Het zaterdagavondwerk en het collecteren behoorden tot zijn vaste taken en nog altijd verzorgt hij het vervoer naar en van de kerk voor
gemeenteleden met een mobiele beperking.

Daarnaast was hij in 1981 de medeoprichter en is hij vanaf 1990 de voorzitter van de Stichting Rijssense Oost-Europa Commissie, bekend als het ROEC. Hij was en is betrokken bij de huisvesting, hij zette de tweedehandsspullenwinkel op, hij legde en onderhoudt de contacten in Oost-Europa, organiseert en begeleidt de transporten en regelt mede de fondsenwerving. Ook stuurt hij de 60 vrijwilligers aan.

De jarenlange, trouwe inzet op maatschappelijk gebied mocht er tot leiden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd Gerrit Rohaan te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheiding voor W.H. (Wim) RUTTERKAMP (64 jaar), Rijssen

Al vanaf 1975 is de heer Wim Rutterkamp actief betrokken bij de Hervormde Gemeente Rijssen, waar hij wekelijks zaterdagavondactiviteiten organiseert voor de jeugd vanaf 12 jaar. Ook is hij wekelijks actief als collectant met alle werkzaamheden die daarbij horen.

Sinds 1982 is Wim Rutterkamp actief als vrijwilliger en als secretaris bij de Stichting Rijssense OostEuropa Commissie, de ROEC. Hij zamelt hulpgoederen in, is medeorganisator en begeleider van het transport van hulpgoederen naar Oost-Europa en onderhoudt hij de vele contacten in Roemenië.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Rutterkamp te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn langdurige, omvangrijke en trouwe inzet.

Koninklijke onderscheiding voor J.A.M. (Jos) KAMPHUIS (60 jaar), Rijssen
De heer Jos Kamphuis heeft zich naast zijn drukke werkzaamheden als eigenaar van een aantal horecaondernemingen jarenlang vrijwillig ingezet voor een groot aantal instanties. Zo was hij van 1990 tot 2001 secretaris van de VVV Holten. In de periode 1996-2014 was hij penningmeester, bestuurslid
en lid van de Raad van Toezicht van Kinderboerderij Dondertman in Holten.

Van 1996 tot 2008 zette hij zich in voor Koninklijke Horeca Nederland, waar hij tevens voorzitter was van 1999 tot 2008. Vanuit deze hoedanigheid was de heer Kamphuis adviseur van de Horeca Ondernemers Academie, bestuurslid van het Bureau Eerlijke Mededinging en lid van de Ledenraad van KHN. Op landelijk niveau was hij secretaris van Koninklijke Horeca Nederland van 2008 tot en met 2014.

In de periode 2003-2009 was Jos Kamphuis medeoprichter en voorzitter van het Platform Recreatie en Toerisme van de gemeente Rijssen-Holten. Van 2004 tot 2008 was hij lid van de Raad van Toezicht van het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme. Van 2004 tot 2009 was hij ook bestuurslid van de Stichting Sallands Bureau voor Toerisme.

In de periode 2008-2011 was Jos Kamphuis bestuurslid van de Ondernemersvereniging HABI in Rijssen. In de jaren 2010-2012 was Jos Kamphuis voorzitter van het Rabo Projectenfonds.

In 2011 en 2012 was Jos Kamphuis voorzitter van de Stichting Evenementen Rijssen; van 2012 tot en met 2014 was hij voorzitter van de Stichting Evenementen Holten.

Van 2013 tot en met 2016 was Jos Kamphuis bestuurslid van de Vereniging Toerisme Rijssen-Holten; daarin was hij o.a. betrokken bij de transformatie van de voormalige VVV Rijssen-Holten naar de huidige Vereniging Toerisme Rijssen-Holten.

Momenteel is Jos Kamphuis altijd nog betrokken bij Koninklijke Horeca Nederland, o.a. voor bestuurderstrainingen.

De grote inzet van Jos Kamphuis voor Rijssen en Holten, vooral op toeristisch gebied, is niet onopgemerkt gebleven. Een aanvraag daartoe heeft ertoe geleid dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijk onderscheiding voor J. (Jacob) SCHRA (71 jaar), Rijssen
Al vanaf 1982 zet de heer Schra zich in in het maatschappelijk leven in Rijssen, vooral op kerkelijk gebied. In dat jaar begon hij als diaken van de Hervormde Gemeente Rijssen, een ambt dat hij bekleedde tot en met 1994. Vanuit dit ambt had hij ook zitting in de besturen van organisaties voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging. In 1996 werd hij ouderling binnen deze kerkgemeenschap, hetgeen hij bleef tot 2008. Zijn bijzondere opdracht binnen dit ambt was het opzetten van een Bijbelkring voor anders begaafden en het leiden van catechisatie voor deze doelgroep. Van 2008 tot en met 2016 was hij algemeen scriba.

Daarnaast verleende de heer Schra mantelzorg aan zijn zwager van 2010 tot en met 2015, en is hij al vanaf 1994 tot heden mantelzorger van een man met een beperking.

Zijne Majesteit de Koning benoemt de heer Schra tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, dit bij de Algemene Gelegenheid 2017, voor al zijn maatschappelijke verdiensten.

Koninklijke onderscheiding J. (Jannie) VAN VELDHUIZEN-BOS (68 jaar), Rijssen
Mevrouw Van Veldhuizen zet zich al jarenlang in als vrijwilliger in Rijssen en Nijverdal. Zo begon zij in 1986 bij diverse basisscholen in Rijssen als voorlees- en computermoeder, ze geeft loco-les en geeft pre-teaching, ondersteunt bij reken- en leeslessen en assisteert bij creatieve lessen en kooklessen.

In 1996 begon ze als vrijwilliger bij de Samenwerkingsgemeente De Levensbron in Nijverdal. Elf jaar lang zette ze zich in voor de Kinderwerkgroep, tien jaar lang was ze lid van de Zusterhulp, waarbij ze zieken en ouderen bezocht. Nog altijd is ze betrokken bij deze kerkelijke gemeenschap in de voorbereiding van lezingen voor de eredienst, is zij voorlezer en gastvrouw en verzorgt ze de bloemen in de kerk.

In de periode 1996-2008 was mevrouw Van Veldhuizen vrijwilliger bij Dag Activiteitencentrum DAC Nijverhuis in Nijverdal, waar ze de creatieve en andere activiteiten van de deelnemers (mensen met een verstandelijke beperking) begeleidde.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Van Veldhuizen voor al deze activiteiten te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheiding voor G.H. (Harrie) MENKHORST (66 jaar), Holten
De heer Menkhorst is sinds 1987 competitieleider en vanaf 1991 ook penningmeester van de Badmintonclub Holten. Naast zijn reguliere werk en tot voor een paar jaar ook mantelzorgtaken, steekt hij een groot deel van zijn vrije tijd in het reilen en zeilen van deze sportvereniging.

Als competitieleider stelt hij de speelschema’s op, onderhoudt contacten met andere verenigingen en vertegenwoordigt BC Holten bij Badminton Nederland. Als penningmeester kwijt hij zich op accurate wijze van zijn taken en zijn beleid is gericht op het gezond houden van de vereniging, ook bijvoorbeeld door het zoeken van sponsoren. Hij is betrokken bij alle ins en outs van BC Holten en hij mag dan ook worden beschouwd als de drijvende kracht en het gezicht van BC Holten.

De jarenlange, trouwe inzet van de heer Menkhorst mocht erin resulteren dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ga terug...