Oud en Nieuw - Radio 350
Nu op Radio 350
20:00 - 22:00 uur
Streektaal
Playing
Straks
22:00 - 23:00 uur
Blasmusik Klingt So
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Oud en Nieuw

Geplaatst op: 17-12-2004 |

December is voor oud en jong een gezellige maand met tal van feestelijke gebeurtenissen. De gemeente verzoekt bedrijven, winkeliers, horeca en de inwoners deze maand aandacht te geven aan een aantal zaken.

Vuurwerkvrije zone: wat mag wel, wat mag niet?
Om hinder voor winkelend publiek zoveel als mogelijk te voorkomen wordt evenals vorige jaren het geval was ook dit jaar weer een vuurwerkvrije zone aangewezen. Dit houdt in dat op vrijdag 31 december 2004 tot 19.00 uur in Rijssen in de volgende gearceerde straten geen vuurwerk mag worden afgestoken:Klik op de afbeelding voor een vergroting

Is het al tijd om vuurwerk af te steken?
§ Legaal vuurwerk mag alleen op 28, 29 en 31 december verkocht worden. Het afsteken hiervan mag uitsluitend tussen 31 december 10.00 uur (in de vuurwerkvrije zone vanaf 19.00 uur) en 1 januari 02.00 uur.
§ Illegaal vuurwerk is altijd verboden. Dit geldt voor zowel het kopen als het verkopen. Natuurlijk is ook het afsteken van dit illegale vuurwerk verboden.

Wat gebeurt er als u zich niet aan deze regels houdt?
§ Als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane dagen en tijden, dan wordt het vuurwerk in beslag genomen. U kunt hiervoor ook een boete krijgen. Bovendien geldt dan dat jongeren die jonger zijn dan 18 jaar worden doorverwezen naar bureau HALT.
§ Mensen boven de 18 jaar die de vuurwerkregels overtreden krijgen een proces-verbaal waarbij ze op een flinke boete kunnen rekenen.
§ Schade wordt altijd verhaald op degene die de schade heeft aangericht. Is dit een minderjarige, dan zijn de ouders daarvoor aansprakelijk. Bij opzet keert de verzekering niet uit. Ouders van kinderen die iets kapot maken, kunnen hier financieel de dupe van worden.

Verboden vuurwerk
Al het vuurwerk dat niet is voorzien van de aanduiding ‘bestemd voor particulier gebruik’ is niet toegestaan. De hierna genoemde soorten vuurwerk zijn bijvoorbeeld verboden:
§ vuurwerk zonder Nederlandstalige gebruiksaanwijzing;
§ strijkers en Chinese rollen;
§ 100.000-klappers;
§ lawinepijlen;
§ zelfgemaakt vuurwerk.

Vuurwerk………en kerkdiensten
Bij het afsteken van vuurwerk wordt aandacht gevraagd rekening te houden met de kerkdiensten die op vrijdag 31 december worden gehouden. Het verzoek is de kerkdiensten niet te storen door het afsteken van vuurwerk.

Zwerfvuurwerk…………. Ruim het op!
Wij vragen extra aandacht voor het vuurwerk dat niet is afgegaan. Cijfers tonen aan dat bijna de helft van de vuurwerkslachtoffers valt op nieuwjaarsdag. De oplossing ligt voor de hand: als de straten op 1 januari ’s ochtends vuurwerkvrij zijn, vinden de jongeren geen zwerfvuurwerk mee om mee te stunten. Wij doen daarom een dringend beroep op u als inwoner van de gemeente Rijssen-Holten: zorg voor vuurwerkvrije straten op 1 januari 2005.

Oud en nieuw ……..en bouwmaterialen
Bouwbedrijven, winkeliers maar ook de inwoners van onze gemeente vragen wij hun losliggende bouwmaterialen op te ruimen. Hiermee wordt voorkomen dat deze materialen voor andere doeleinden dan bouwen worden gebruikt.

Kerst, oud- en nieuw …………en brandweer.
De gemeente verzoekt bedrijven, winkeliers, horeca en haar inwoners deze maand extra alert te zijn op brandveiligheid. Zij zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid. De Brandweer controleert deze maand de horeca.

Kerst, oud- en nieuw…………..en politie
De politie vraagt de inwoners in noodgevallen te bellen met 0900-8844 en alleen bij spoedgevallen te bellen met 112.

Oud- en nieuw …………..en horeca
De burgemeester heeft besloten dit jaar de horecabedrijven in Holten en Rijssen tijdens oud- en nieuw een algehele/collectieve ontheffing te geven van het sluitingsuur zoals die is genoemd in de Algemene Plaatselijk Verordening. Dit betekent dat alle horecabedrijven in Holten en Rijssen op 1 januari 2005 geopend mogen zijn tot uiterlijk 06.00 uur.
In Rijssen hebben voor zover nu bekend, de volgende horeca aangegeven geopend te willen zijn: Dorus, de Blauwe Reiger, de Oude Veemarkt.
Voor Holten geldt dat voor de Stadskelder en ‘t Keuntje
Het kan zijn dat een van deze horecagelegenheden op eigen initiatief eerder sluit dan de toegestane 06.00 uur.

Vreugdevuren
Dit jaar heeft de Molukse gemeenschap een aanvraag ingediend voor het houden van een vreugdevuur op de kruising Graaf Ottostraat-de Ruyterstraat tijdens de oudejaarsnacht. Hoewel in z’n algemeenheid het maken van 'vreugdevuren' niet is toegestaan heeft de gemeente toch gemeend bij wijze van proef dit jaar haar medewerking te verlenen.
Met de organisatie van het vreugdevuur zijn formele afspraken gemaakt over tijdstip, locatie, omvang van de brandstapel, de te verbranden materialen, de bescherming van het wegdek en het opruimen van de brandstapel. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en nemen in geval van calamiteiten contact op met politie en of brandweer.

Tenslotte een paar tips om veilig het nieuwe jaar in te gaan
§ Koop goedgekeurd vuurwerk bij erkende verkooppunten voor consumentenvuurwerk. Afhalen van vuurwerk mag vanaf 29 december, door personen die ouder zijn dan 16 jaar. Het afsteken van vuurwerk mag uitsluitend tussen 31 december 2004 10.00 uur en 1 januari 2005 02.00 uur.
§ Controleer of er een opschrift ‘bestemd voor particulier gebruik’ op de verpakking staat.
§ Legaal vuurwerk heeft altijd een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
§ Steek het op een veilige manier aan (met groot lont, op goede afstand, kijk of er niemand in de buurt staat).
§ Door in de oudejaarsnacht of op nieuwjaarsmorgen vuurwerkresten op te ruimen, worden ongelukken voorkomen en daalt het aantal vuurwerkslachtoffers. Veeg daarom met elkaar de straat schoon.
§ Verboden vuurwerk mag u nooit in bezit of in opslag hebben.
§ Het is niet toegestaan vuurwerkpakketten door postorderbedrijven aan huis te laten leveren.

Ga terug...