Rijssen-Holten biedt een versnellingsaanbod inburgering - Radio 350

Rijssen-Holten biedt een versnellingsaanbod inburgering

Geplaatst op: 13-05-2017 |

Vergunninghouders in Nederland hebben een inburgeringsplicht. Dit betekent dat zij Nederlands moeten leren spreken en schrijven. Daarnaast wordt van hen ook verwacht dat zij leren hoe Nederlanders wonen en werken. De gemeente Rijssen-Holten ervaart dat het huidige taaleducatieaanbod voor een grote groep vergunninghouders niet toereikend is en wel een extra impuls kan gebruiken.

Daarom biedt de gemeente vergunninghouders vanaf 30 mei 2017 een versnellingsaanbod in de vorm van extra taaleducatie. “Het doel van deze versnelling is de vergunninghouders de kans te bieden op een snellere inburgering. Hierdoor hebben de vergunninghouders meer kans om eerder betaald werk te vinden,” aldus wethouder Bert Tijhof. Rijssen-Holten heeft als eerste gemeente binnen de regio met
het ROC van Twente afgesproken het huidige aanbod taaleducatie op de locatie in Rijssen uit te breiden van drie naar vijf dagdelen.

Ter bevordering van de re-integratie van vergunninghouders kiest de gemeente Rijssen-Holten voor een duale aanpak. Het eerste deel van deze aanpak wordt ingevuld met taaleducatie (als onderdeel van de inburgering). Voor het andere deel wordt daar waar mogelijk gezocht naar een taalstage- of werkstageplek, waarbij naast het spreken op de werkplek ook het (leren) werken centraal staat.

Ga terug...