College stelt Kadernota 2018-2021 voor aan de gemeenteraad - Radio 350

College stelt Kadernota 2018-2021 voor aan de gemeenteraad

Geplaatst op: 24-05-2017 |

De afgelopen jaren zijn vrijwel alle plannen van het beleidsakkoord ‘Samen – Werken #voorelkaar’ gerealiseerd of in gang gezet. Zo zijn de opleidingen MBO Zorg en de MBO Logistiek van de grond gekomen, is er een ambitieus vervolg op het Deltaplan op poten gezet (in de vorm van Rijssen-Holten WERKT), is werk gemaakt van duurzaamheidsbeleid en zijn we goed op weg met de aanleg van glasvezel in de hele gemeente. De voorgestelde Kadernota kent een positief saldo van zo’n vier ton, wat ruimte biedt voor een volgend college.

Wethouder Ben Beens, portefeuillehouder financiën: “Als college willen we graag tot een goede afronding komen. Het positief saldo van zo’n vier ton zorgt ervoor dat een nieuw college volgend jaar ruimte heeft bij de coalitie-onderhandelingen. En om eventuele tegenvallers op te vangen. In de Kadernota stellen we de gemeenteraad ook voor om de lokale lasten voor onze inwoners gelijk te laten blijven of licht te laten dalen.”

Het college van burgemeester en wethouders geeft in het voorstel Kadernota aan dat meerdere jaren nodig zijn om een goed totaalbeeld te krijgen van de ontwikkelingen in het sociaal domein, waar een winstwaarschuwing voor is gegeven. Behoedzaamheid is daarom op zijn plaats. Rondom de decentralisaties WMO en Jeugd maakte gemeente extra kosten, waardoor de buffer is geslonken maar nog wel positief is.

Op 8 juni wordt de Kadernota behandeld in de gezamenlijke commissie en vervolgens in de raad van 30 juni. Dan stelt de raad de Kadernota 2018-2021 vast. Eventuele wijzigingen en aanvullingen worden aan het college meegegeven, om te verwerken in de conceptbegroting die dit najaar aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Ga terug...