Kunstenaars dragen de reis over aan Reggesteyn - Radio 350

Kunstenaars dragen de reis over aan Reggesteyn

Geplaatst op: 10-01-2007 |

Op donderdag 25 januari, om 15.00 uur vindt op CSG Reggesteyn (Rijssen) de officiële overdracht plaats van het kunstproject ‘De reis’. Dan dragen de kunstenaars Astrid van Loo en John Patrick Nijkamp hun kunstwerken formeel over aan de directie en leerlingen van de nieuwe vestiging aan de Cattelaar in Rijssen.

De kunst, die past bij de school en aansluit bij de identiteit, fungeert als een rode draad door de school en is uitnodigend voor de verschillende typen leerlingen die de school herbergt, van leerlingen praktijkonderwijs tot atheneumleerlingen. Een ander uitgangspunt bij het uitwerken van het idee was de wens van Reggesteyn de relatie van de school met de omgeving en de maatschappij tot uitdrukking te brengen in de kunst. Dit is duidelijk zichtbaar in de diverse kunstvormen.

Verantwoordelijk voor het concept en de vormgeving van het project zijn kunstenaars van Astrid van Loo en John Patrick Nijkamp. Zij hebben op originele en moderne wijze de kunst gecreëerd voor de nieuwe vestiging van Reggesteyn aan de Cattelaar. In de kunstuitingen staat ‘De reis’ centraal; voor tijdens en na schooltijd. De invulling van het thema is soms letterlijk, soms symbolisch. Het letterlijk van en naar school reizen is bijvoorbeeld uitgewerkt, maar ook de reis en ontwikkeling die leerlingen op Reggesteyn en zelfs daarna doormaken. Door deze werkwijze zijn binnen- en buitenwereld voortdurend bij elkaar gebracht. Vooraf hebben de kunstenaars door middel van een enquête onder alle gebruikers van school in kaart gebracht wat er binnen de school zoal leeft. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de uiteindelijke kunstwerken.

Door de hele school heen zijn er op de gangen series van negen of achttien lichtbakken te zien. In deze lichtbakken is afwisselend zowel tekst als beeld te bewonderen. De beelden kunnen overal vandaan komen, uit of rond de school maar zeker ook uit het buitenschoolse leven van de leerlingen. Daarnaast hangen er in de school zo’n zes meter lange, kunststof panelen. Hierop staan collages, opgebouwd uit vele lagen, per wand een thema.
Een interactieve lichtkrant op de buitenwand van de mediatheek vormt het laatste onderdeel van de kunst op Reggesteyn. De lichtkrant bestaat uit twee regels; eerst een stelling, daaronder staan reacties van leerlingen hierop. Door regelmatig de stelling te veranderen, speelt de school in op actuele situaties en blijft de lichtkrant uitnodigend.

Ga terug...