Vernieuwing (maatwerk)vervoer Rijssen-Holten in 2018 - Radio 350

Vernieuwing (maatwerk)vervoer Rijssen-Holten in 2018

Geplaatst op: 10-11-2017 |

Vanaf 1 juli 2018 wordt het (maatwerk)vervoer in de gemeente Rijssen-Holten vernieuwd voor alle inwoners. De nieuwe mogelijkheden zijn: buurt-/flexbussen (kleinschalig en flexibel OV), taxivervoer en vervoer door zorgaanbieders. Wanneer iemand geen gebruik kan maken van deze drie opties, wordt in overleg met de inwoner gezocht naar een maatwerkoplossing. Wethouder Ben Beens: ‘De afgelopen maanden is gesproken met maatschappelijke organisaties, inwoners, het bedrijfsleven, de Provincie Overijssel en openbaar vervoerbedrijf Syntus. Het totaalplan leidt tot passend en kwalitatief goed vervoer voor alle inwoners én bezoekers.’

Buurtbussen (kleinschalig en flexibel OV)
Vanaf 1 april 2018 gaat Syntus, onderdeel van Keolis Nederland, binnen de gemeente Rijssen-Holten rijden met vier rolstoeltoegankelijke buurtbussen. Deze busjes gaan zowel vaste routes rijden volgens een dienstregeling, als flexibel op afroep tussen de verschillende haltes. Het aantal haltes wordt flink uitgebreid zodat er in de kernen om de 400 meter een halte is. Dit betekent dat de dichtstbijzijnde halte altijd op maximaal 200 meter afstand ligt.

Ook in het buitengebied neemt het aantal haltes fors toe. Zorgboerderijen, toeristische attracties en overige bestemmingen die veel worden bezocht krijgen een eigen halte. Wethouder Beens: ‘Daardoor kunnen ook inwoners die op dit moment een indicatie hebben voor vervoer en meestal met de Regiotaxi reizen (met een Wmo-pas) straks binnen de gemeentegrenzen met het OV reizen. We verbeteren de toegankelijkheid en zorgen ervoor dat iedereen zo veel mogelijk gelijkwaardig en zelfstandig kan deelnemen aan de samenleving.’

Gedeputeerde Boerman: ‘Rijssen-Holten heeft een aantal kernen en een uitgestrekt buitengebied waar ook veel toeristen komen. Met deze nieuwe mobiliteitsopties sluiten we aan bij de vraag van de reizigers en zetten we het openbaar en maatwerkvervoer zo efficiënt mogelijk in. Als provincie stimuleren wij inwoners en organisaties bij de ontwikkeling van alternatieve vormen van vervoer. Zo werken we samen aan een goede bereikbaarheid van onze steden en dorpen en kan iedereen zich makkelijk, veilig en vlot verplaatsen.’
Cees Anker, algemeen directeur Keolis Nederland: ‘Als geen ander zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze rol in de samenleving. Mensen veranderen in hun manier van leven, recreëren en werken. Maar ook in hun manier van reizen. Dat vraagt om innovatie. Met deze oplossing van kleinschalig en flexibel OV helpen wij mensen die moeite hebben met het reizen met het openbaar vervoer.’

Aan de inwoners van Rijssen-Holten die lid zijn van het ‘Rijssen-Holten Panel’ is gevraagd wat zij van de ontwikkeling van een systeem van buurtbussen vinden. Eén derde van de respondenten geeft aan wellicht gebruik te gaan maken van de kleine busjes als deze door de gemeente rijden. De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in de uitwerking van het ‘Kleinschalig en flexibel OV’.

Taxivervoer
Onlangs is het contract met de Regiotaxi (Brookhuis) met een jaar verlengd, tot 1 juli 2018. Vanaf dat moment kunnen alle inwoners van Rijssen-Holten gebruik maken van de taxi als algemene voorziening. Gestart wordt met een pilot waaraan twee taxibedrijven deelnemen. Op deze manier kan de werkwijze worden getest. Als de pilot succesvol blijkt dan kan het aantal taxibedrijven worden uitgebreid.

Taxibedrijven die aan een aantal basisvoorwaarden voldoen krijgen een certificaat waarmee zij mogen rijden voor de gemeente Rijssen-Holten. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat er gereden wordt voor een vast tarief per kilometer. De klant kiest zelf door welk taxibedrijf zij vervoerd wil worden. Wethouder Beens legt uit: ‘Het OV binnen de gemeentegrenzen hebben we straks goed geregeld, maar ook voor onze inwoners die verder weg moeten en voor inwoners die niet met het nieuwe openbaar vervoer kunnen reizen, willen we de zaken goed op orde hebben. Alle inwoners, inclusief inwoners met een indicatie voor vervoer, kunnen straks kiezen door welk taxibedrijf zij vervoerd willen worden.’

Het college stelt de raad voor om een vaste eigen bijdrage van € 25,- voor het taxivervoer te vragen aan cliënten WMO en Jeugd(hulp) die vanwege hun persoonlijke situatie niet in staat zijn om van het OV gebruik te maken. Overige kosten zijn voor rekening van de gemeente. Een vaste maandelijkse bijdrage is administratief eenvoudig en efficiënt, zowel voor de cliënt als voor de gemeente. De gemeenteraad besluit op 14 december over de bekostiging. Daarna zullen inwoners die tot de doelgroep behoren worden, verder worden geïnformeerd.

Zorgaanbieders en maatwerkoplossing
Er zal altijd een groep inwoners blijven die om welke reden dan ook niet gebruik kan maken van het OV of de taxi. Deze groep inwoners kan het beste door de zorgaanbieder worden vervoerd. Met de zorgaanbieder zijn hierover afspraken gemaakt. Als geen enkele oplossing passend is, dan wordt naar een maatwerkvoorziening gezocht.

Ga terug...