GroenLinks Rijssen-Holten brengt vernieuwing - Radio 350

GroenLinks Rijssen-Holten brengt vernieuwing

Geplaatst op: 24-11-2017 |

Op 22 november heeft de nieuwkomer in Rijssen-Holten haar verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld. GroenLinks komt met frisse ideeën om de focus te leggen op duurzaamheid en saamhorigheid. Zo wil de partij een duidelijk plan om alle woningen in de gemeente te verduurzamen én wijkcoaches die een belangrijke verbindende rol krijgen in de gemeenschap. Er zijn ook ideeën om het historisch karakter van het centrum in Rijssen en Holten te herstellen.

Huizen van het gas af
Voor het verduurzamen van woningen wil GroenLinks dat er een plan komt met een concrete aanpak en planning. Behalve energie-neutrale nieuwbouw zonder gasaansluiting, wil de partij dat het bij bestaande woningen eenvoudig plus aantrekkelijk wordt gemaakt om zelf schone energie op te wekken en zich los te koppelen van het gasnet. Dat kan als huiseigenaren geholpen worden met advies en informatie over benodigde installaties en landelijke subsidieregelingen. Dan weten huiseigenaren exact hoe het kan en wat het kost. Als het aan GroenLinks ligt kan gemeente daarbij een extra regeling beschikbaar stellen; bijvoorbeeld als een woning wordt ontkoppeld van het gasnet of als er meer energie wordt opgewekt dan iemand zelf nodig heeft.

Wijkcoaches die verbinden
Om de sociale binding goed te houden en te versterken, helpt een wijkgerichte aanpak. GroenLinks denkt dat wijkcoaches, die op een laagdrempelige manier benaderbaar zijn, mensen op een praktische manier kunnen helpen bij het verbeteren van de eigen leefomgeving. Wijkcoaches kunnen ondersteuning bieden aan individuele burgers, buurten, verenigingen, clubs en organisaties. Samen met wijkverpleegkundigen kunnen zij een belangrijke signaalfunctie vervullen. Zorgbehoeften zoals bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid, ondersteuning bij beginnende dementie, voorzieningen voor langer thuis wonen en mantelzorgondersteuning, komen zo sneller in beeld.

Historische gevels terug in centrum
In het centrum van Rijssen en Holten zijn in de jaren ’70 en ’80 veel karakteristieke panden verloren gegaan. GroenLinks wil dat de gemeente winkeliers en bewoners gaat helpen om gevels in historische authentieke stijl terug te brengen door hiervoor een fonds in te stellen. Daarmee kan de identiteit van zowel Rijssen als Holten verstrekt worden en de toeristische aantrekkingskracht vergroot worden. De partij verwacht dat in het kielzog hiervan het winkelcentrum aantrekkelijker wordt voor ondernemers met kleinschalige lokale winkels en voor horeca.

Kandidatenlijst
Alle mensen op de lijst van GroenLinks Rijssen-Holten zijn nieuwkomers in de politiek. Initiatiefnemer Camiel Versluis uit Holten, werd in september al tot lijsttrekker verkozen. Hij wordt op plek 2 gevolgd door Hans Kaffener (GZ psycholoog), woonachtig in het buitengebied tussen Rijssen en Holten. De nummers 3 tot 6 zijn in volgorde: Loes ter Harmsel-van Lingen (fysiotherapeut), Cora Aartsen (GZ psycholoog), Frits Mulder (docent) en Gerard Kroeze (gepensioneerd). Nog voor de samenvoeging van Rijssen en Holten had lijstduwer Kroeze uit Rijssen al het plan opgevat om met GroenLinks mee te doen aan de gemeenteraadverkiezingen. Voor hem is het een bijzonder moment dat de mensen uit Rijssen nu ook op GroenLinks kunnen stemmen.

Meer informatie over de kandidaten en het hele verkiezingsprogramma met nog veel meer nieuwe ideeën kan vanaf 25 november bekeken worden op https://rijssen-holten.groenlinks.nl.

Ga terug...