Fietsenstalling NS-station Holten is ‘mooiste’ van Nederland - Radio 350

Fietsenstalling NS-station Holten is ‘mooiste’ van Nederland

Geplaatst op: 30-11-2017 |

Rijssen-Holten werkt voortdurend aan een goed fietsklimaat in de gemeente. Het fietsgebruik stijgt en dit heeft ook gevolgen voor het fietsparkeren bij de NS-stations in Holten en Rijssen. Samen met ProRail is Rijssen-Holten actief om beide NS-stations te voorzien van ruime overkapte fietsstallingen.

Fietsenstalling NS station Holten
In 2016 is de fietsenstalling bij het NS station in Holten vernieuwd en uitgebreid, deze voldoet nu kwalitatief aan de eisen van deze tijd. Wethouder Jan Aanstoot is van mening dat deze NS fietsenstalling in Holten de ‘mooiste’ is van Nederland. ‘De stalling zelf ziet er goed uit, is functioneel en heeft een prachtige ligging aan de voet van de Holterberg’. Zo zijn er korte loopafstanden naar de trein, goede aanbindmogelijkheden en de stalling is overkapt. Ook kan men als reiziger gebruikmaken van de OV fiets.

Wat is een OV fiets?
Met OV-fiets biedt NS Stations de makkelijke huurfiets voor het laatste stukje van de reis. Het concept is eenvoudig: het OV-fietsabonnement is gratis. De reiziger sluit online gratis een OV-fietsabonnement af en betaalt een vast bedrag van € 3,85 voor de huur van de fiets voor 24 uur. Bij aankomst op het station, huurt de reiziger snel een OV-fiets om naar een afspraak te fietsen.

Fietsenstalling NS station Rijssen
Aan de fietsenstallingen bij het NS station in Rijssen wordt hard gewerkt. In 2016 stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor dit project en lag de planning voor afronding in de zomer van 2017. Vanwege vertraging bij ProRail is dit niet gelukt. Verwacht wordt dat deze fietsenstalling in mei 2018 klaar is. Wethouder Jan Aanstoot was dan ook niet verrast door de uitkomst van de enquête van de Fietsersbond op dit onderdeel. ‘We kregen de meeste kritiek: geen bewaakte stalling, geen overkapping en onvoldoende plekken, terechte kritiek. Gelukkig zijn we samen met ProRail hiervan bewust en is de verbetering en aanleg van nieuwe stallingen al gestart. Ook werd bij de vaststelling van onze fietsvisie in 2014 de fietsenstallingen bij stations al expliciet genoemd’.

Planning
Door de aanwezigheid van vele kabels en leidingen in het gebied kost de aanleg van de fietsenstalling bij het NS Station in Rijssen meer tijd dan was gepland. De fietsenstalling bestaat straks uit drie onderdelen: locatie Boomkamp, locatie Dannenberg en locatie aan de Molenstalweg. Van deze zijn de fietsenstallingen aan Boomkamp en Dannenberg kleiner en daarom eind van dit jaar klaar. De fietsenstalling Dannenberg is vooral bedoeld voor fietsers vanuit Veeneslagen en het bedrijventerrein e.o. De grotere fietsenstalling aan de Molenstalweg is in mei 2018 gereed. De capaciteit van de stallingen: Molenstalweg 912 plaatsen, Dannenberg 192 plaatsen, Boomkamp 176 plaatsen. Daarnaast komen er 12 fietskluizen en 8 OV-fiets mogelijkheden.

Kosten
De geraamde kosten bedragen circa € 1,3 miljoen. Prorail betaalt 50% van de kosten en de provincie Overijssel doet een bijdrage in het kader van ketenmobiliteit van € 200.000,00.

Omgeving NS-station in Rijssen
Ook pakt de gemeente de omgeving van het station aan. Het huidige stationsplein waar het nieuwe appartementen/kantoren complex wordt gebouwd , de ruimte voor de fietsenstallingen en de ruimte voor de Open Hof kerk worden samen met de fietsstallingen vernieuwd . Ook de Boomkamp, als verbinding met het centrum wordt aangepakt. Hierdoor ontstaat er een krachtige entree van Rijssen en de huidige ‘rommelige’ aanblik verdwijnt . Deze werkzaamheden starten begin 2018 en zijn naar verwachting begin 2019 klaar.

Niet meer in de race voor de fietstitel
Ondanks de hoge uitslag van de ingevulde enquêtes is Rijssen-Holten niet genomineerd voor de titel Fietsstad 2018. De Fietsersbond liet weten dat Rijssen-Holten ondanks een zeer goede beoordeling door inwoners net geen nominatie krijgt. De Fietsersbond is wel voornemens een prijs aan Rijssen-Holten uit te reiken als gemeente met de hoogste deelname. Dit vindt plaats op 16 januari 2018.

Ga terug...