Rijssen viert volgend jaar 775 jaar stadsrechten - Radio 350

Rijssen viert volgend jaar 775 jaar stadsrechten

Geplaatst op: 18-12-2017 |

De Stad Rijssen viert volgend jaar een jubileum, want dan is het 775 jaar geleden dat bisschop Otto III Rijssen stadsrechten gaf.

Bijna 25 jaar geleden werd het 750-jarig jubileum uitbundig gevierd met een versierde wijken, de onthulling van het blijvend monument op het Schild en grootse historische operette door het Rijssens Mannenkoor. Het jaar 775-jarig jubileum zal niet in de omvang van 750 jaar stad worden gevierd. Toch heeft het gemeentebestuur een bedrag beschikbaar gesteld om de Rijssense gemeenschap de gelegenheid te geven op gepaste wijze stil te staan bij het jubileum.

Werkgroep
Er is een gelegenheidswerkgroep gevormd die bestaat uit Jolanda Agteresch, Tanja Zwiers en Henk Wolterink van het Parkgebouw, Gerrit ter Horst van de Pelmolen, Gertjan Klein Legtenberg van het Rijssens Mannenkoor, Jan Willem Baan van de Twente Zangers, Tom Klokkenburg van Wilhelmina en Jan Bakker en Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum.

Oproep
De werkgroep heeft besloten om de werkwijze zo praktisch mogelijk te houden. Rijssense verenigingen en instellingen worden dan ook opgeroepen hun activiteiten volgend jaar zo veel mogelijk in het teken te zetten van Rijssen 775 jaar Stad. Wie daarbij extra kosten maakt, kan een beroep doen op het budget dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld en dat door de werkgroep wordt beheerd. Daarbij is het streven om alle activiteiten zo veel mogelijk te spreiden, zodat er het hele jaar momenten zijn waarop het jubileum wordt gevierd.

Melden
Wie een idee heeft, wordt gevraagd dat door te geven aan de Werkgroep Rijssen 775 Stad. Daarvoor is een speciaal e-mailadres geopend: stadrijssen775jaar@gmail.com Bij het doorgeven is een duidelijke vermelding met naam, adres, e-mailadres, globale omschrijving van het plan en zo mogelijk een kostenraming aan te bevelen. De ideeën kunnen tot en met 15 januari worden ingezonden. De werkgroep inventariseert, houdt de planning in het oog en besluit al dan niet om te steunen.

Canon
De Canon van Rijssen meldt dat steden in ontwikkeling een belangrijke steunpilaar waren van de bisschoppen van Utrecht. Otto III van Holland verleende Rijssen op 5 mei 1243 stadsrechten. Dat betekende dat de stad Rijssen een autonome status had. De burgers mochten zichzelf besturen. De macht kwam aan de vroedschap, die bestond uit diverse burgemeesters, vooraanstaande inwoners van Rijssen. Rijssen mocht wallen opwerpen en grachten graven om de stad te verdedigen tegen rondtrekkende roversbenden. De stad mocht ook twee jaarmarkten en twee weekmarkten houden onder voorwaarde dat de markten niet op dezelfde dag als in Deventer zouden worden gehouden. Omstreeks 1350 trad Rijssen toe tot de Hanze,” zo meldt de Canon.

Ga terug...