Reïntegratieverordening vastgesteld - Radio 350

Reïntegratieverordening vastgesteld

Geplaatst op: 20-12-2004 |

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten heeft het uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening vastgesteld. Daarmee heeft de gemeente extra voorzieningen in handen om de weg naar werk te bevorderen. Afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet. Er zijn activering- en reïntegratietrajecten ingekocht.

Vanaf 1 januari 2005 gaat de gemeente verder met de volgende stap. Vanaf 1 januari kan de gemeente premies verstrekken aan mensen met een uitkering volgens de Wet Werk en Bijstand om ze te stimuleren werk of deeltijd werk te aanvaarden, deel te nemen aan trajecten, het verrichten van werken met behoud van uitkering en vrijwilligerswerk. De gemeente bespreekt dit met de mensen die hiervoor in aanmerking komen.

Stimuleren van werkgevers
De gemeente Rijssen-Holten maakt het ook voor werkgevers extra aantrekkelijk. Vanaf 1 januari 2005 ontvangen zij een premie of loonkostensubsidie om werkzoekenden met een WWB uitkering in dienst te nemen. De hoogte hiervan en de periode waarover die wordt gegeven, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werkzoekende.
Aan deze premie- en loonkostensubsidieregelingen zijn voorwaarden verbonden. Werkgevers die belangstelling hebben, kunnen hierover contact opnemen met de gemeentewinkel, t 0548 854868.

Ga terug...