Nominaties vrijwilligersprijs - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Nominaties vrijwilligersprijs

Geplaatst op: 22-12-2004 |

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 3 januari 2005 worden de vrijwilligers van het jaar 2004 bekend gemaakt. Ruim 200 vrijwilligersorganisaties zijn aangeschreven. Daarnaast kon via de website van de gemeente online een nominatieformulier ingevuld worden, ook hiervan is gebruik gemaakt. In beide kernen stonden bovendien op diverse plekken bussen met nominatieformulieren.

Door diverse organisaties, maar ook door mensen op persoonlijke titel zijn veel nominaties ingediend. De jury heeft (opnieuw) geconstateerd dat er veel inwoners van Rijssen-Holten zijn die zich bijzonder verdienstelijk maken als vrijwilliger. Uit alle inzendingen heeft de jury per kern 3 vrijwilligers genomineerd.

Voor de kern Holten zijn dat (in willekeurige volgorde):
- Mevrouw J.M. Giesen-Peters
- Mevrouw M. ter Borg
- Mevrouw L. Steenhuis-Wierenga

Voor de kern Rijssen zijn de volgende personen door de jury genomineerd (ook in willekeurige volgorde):
- De heer W.G. Ligterink
- Mevrouw G.J. Breukelman-Jansen
- Mevrouw M. Dannenberg-Baan

Alle 6 genomineerden zijn uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari 2005.

Er zijn helaas geen nominaties ontvangen voor de aanmoedigingsprijs voor jeugdige vrijwilligers.

Omschrijving vrijwilligerswerk
Korte omschrijving van het vrijwilligerswerk waarvoor de mensen genomineerd zijn:

Kern Holten:
Mevrouw J.M. Giesen-Peters
-sinds 1983 vrijwilliger van het Rode Kruis;
-de eerste 10 jaar als vrijwilliger bij Welfare, later als coördinator en bestuurslid;
-heeft daarbij de leiding over meer dan 20 dames;
-zij werken aan de voorbereiding van handwerkartikelen voor ouderen van de Diessenplas;
-coördineert en is een enorme stimulator voor iedereen.

Mevrouw M. ter Borg
-leidt al meer dan 10 jaar de Nationale Collecte voor verstandelijk Gehandicapten;
-helpt ook bij de rondleiding en uitleg van de Nagelhout expositie en oudheidkamer ‘Hoolten’;
-leidt nu de avondgroep leeskring bij NBvP, vrouwen van nu; (is ook al voorzitter geweest)
-als wijkverpleegster in Holten is zij ‘zeer gezien’.

Mevrouw L. Steenhuis-Wierenga
-haar lidmaatschap bij de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen begint al in de jaren ’50;
-gedurende deze periode diverse functies bekleedt, zowel plaatselijk als provinciaal;
-ook binnen de ANBO zeer actief als vrijwilliger en een periode als voorzitter.
-namens de SWOH intensief betrokken bij seniorenvoorlichting en personenalarmeringen;
-de motor achter de wekelijkse koffie ochtend bij en met de Boschkamp.


Kern Rijssen:
De heer W.G. Ligterink
-in de jaren ’60 een van de oprichters van het I.V.N. en sindsdien spreekbuis
van de plaatselijke afdeling;
-jarenlang bestuurslid, geeft cursussen, houdt lezingen en organiseert excursies;
-door zijn bezielende benadering grote stimulator voor anderen;
-ook al ruim 30 jaar actief in de Milieuraad Rijssen-Holten.

Mevrouw G.J. Breukelman-Jansen
-sinds de oprichting actief binnen de NbvP, Vrouwen van Nu; (1-12-80)
-als secretaresse in het bestuur, zitting in veel commissies en actief ten behoeve van thema-avonden;
-10 jaar vrijwilliger voor de Rijssense Vrouwenraad; (waarvan 2 secr.)
- 5 jaar voorzitter van de zwemclub voor gehandicapten;
- 25 jaar actief geweest voor het Rode Kruis;
- 6 jaar zitting in de ouderraad van de ZMLK Boslustschool;
- 5 jaar ouderling geweest t.b.v. het Open Hof, nu nog contactpersoon.

Mevrouw M. Dannenberg-Baan
-sinds 1978 actief lid van de colonne van het Nederlandse Rode Kruis, afd. Rijssen;
-sinds 1994 betrokken bij de organisatie van de Telefooncirkel;
-vanaf april 1997 lid van het plaatselijk bestuur en organiseert ze de vakantieprojecten,
-indien noodzakelijk ook een week vrijwilligster in één van de vakantiehuizen;
-verzet veel werk ten behoeve van de jaarlijkse collecte.

Ga terug...