Povincie complimenteert Rijssen-Holten - Radio 350

Povincie complimenteert Rijssen-Holten

Geplaatst op: 27-12-2004 |

De stijging van de gemeentelijke lasten bedraagt in Rijssen-Holten komend jaar 4,94%. De provincie spreekt haar waardering uit voor de werkwijze van de gemeente.

De gemeente Rijsen-Holten is er veel aan gelegen de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk te houden. ‘Door wettelijke maatregelen zoals het afschaffen van de zogenaamde Zalmsnip, stijgen de kosten echter met ca. 45 euro’ aldus wethouder W. ter Schure. ‘Daar heeft een gemeente geen invloed op. Waar we voor een deel wel invloed op hebben, is op de gemeentelijke lasten. Dat zijn de onroerende zaakbelasting, de afvalheffingen en de rioollasten. We hebben geprobeerd dat zo laag mogelijk te houden, en dat is gelukt. Gemiddeld stijgen deze uitgaven –de eenmalige teruggave voor 2004 niet meegerekend- voor de inwoners met 4,94%’.

De provincie heeft de gemeente gecomplimenteerd voor de wijze waarop de bezuinigingen doorgevoerd zijn in de meerjarenbegroting. Zij achten de gemeente dan ook in staat de komende jaren structureel sluitende begrotingen te presenteren. ‘Uw gemeente houdt zich aan de regels met betrekking tot de inzending van informatie met wettelijke informatieplicht. Dit waarderen wij in hoge mate’, aldus de provincie in haar brief van 16 december 2004.


Ga terug...