Starthandeling rotonde met tunnel - Radio 350

Starthandeling rotonde met tunnel

Geplaatst op: 23-01-2005 |

Op dinsdag 25 januari om 15.00 uur slaat wethouder Ligtenberg de eerste damwand voor de rotonde met fietstunnel bij het station in Rijssen. Tegelijk wordt de omgeving aangepast om de waterafvoer goed te regelen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in januari 2006 afgerond. De regio is medefinancierder van het project.

Op de T-splitsing Morsweg-Reggesingel wordt een rotonde aangelegd met twee op- en afritten van de Morsweg van en haar de Reggesingel Oost (dat is de kant van Wierden). De afrit naar de Reggesingel West –richting Otje van Potje- is één rijbaan. Deze zogeheten turborotonde kent geen of weinig gevaarlijke weefbewegingen. Met andere woorden: het verkeer kan op de rotonde niet meer van rijstrook veranderen, maar kiest voor de rotonde al zijn bestemming en daarmee ook de rijstrook.

Fiets- en voetgangerstunnel
Om het fietsgebruik te stimuleren tussen het industriegebied en het centrum komt er tussen de Reggesingel en de Nijverheidstraat een nieuw vrijliggend fietspad. Dit fietspad sluit aan bij de Nijverheidstraat op de nog aan te leggen rotonde en sluit met fietstunnels aan op de Dannenberg en het stationsgebied. De nieuwe tunnel wordt zo open mogelijk aangelegd, met wanden die eenvoudig zijn te reinigen. Voetgangers krijgen een royaal trottoir in deze tunnel.
Met prorail vinden nog contacten plaats om de doorgang van tunnel naar het perron vv te realiseren, zodat bezoekers van en naar het station op een eenvoudige wijze toegang krijgen.

Aanpak wateroverlast
In dit project wordt een deel van een vergrote bergingsvijver aangelegd tussen de Morsweg en de parallelweg van de Morsweg. Deze vijver is verbonden met een van de twee nieuwe overstortleidingen (doorsnede 800 mm) die zorgen voor de afvoer van water vanuit het centrum naar de Regge. In dit project is één van deze leidingen meegenomen.

Groen
Het huidige groen aan de Morsweg is weggehaald. Helaas moesten daarbij ook de grote bomen waarvan er meerdere nog wel gezond waren, wijken voor de aanpassing van de omgeving. Het nieuwe plan geeft daarentegen wel de mogelijkheid een nieuwe duidelijke bomenstructuur te maken.
De Morsweg en de Reggesingel zijn invalswegen van Rijssen die het industrieterrein de Mors ontsluiten. Een groen karakter verbetert de allure van een bedrijventerrein en de nieuwe situatie moet een duidelijke eenheid uitstralen.
Door bij de Morsweg en de Reggesingel een bomenlaan van Zomereik te planten wordt het landschap zoveel mogelijk doorgezet in het stedelijk gebied en sluit het aan bij de invalswegen vanaf Wierden en Nijverdal.

Ga terug...