Denk mee met de gemeente - Radio 350

Denk mee met de gemeente

Geplaatst op: 25-10-2007 |

Oproep aan inwoners om mee te denken over het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Elke gemeente legt na de invoering van de Wmo met ingang van 2007 in een plan vast wat zij gaat doen aan de brede maatschappelijke ondersteuning. Zo ook de gemeente Rijssen-Holten. Rijssen-Holten heeft gekozen voor een vierjaren beleidsplan. In dat plan moet staan welke doelen de gemeente wil bereiken en welke activiteiten ze daarvoor ondernemen en hoe ze de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning verzekeren. Ook bepaalt de gemeente in het vierjarenplan welke keuzemogelijkheden ze de inwoners geeft. Daarom wil de gemeente graag van u weten hoe u erover denkt.

Als inwoner mag ik inspraak hebben op het beleid dat mijn gemeente ontwikkelt op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, denkt u onder andere aan woningaanpassingen, rolstoelen, mantelzorg, wonen, welzijn, hulp in de huishouding, et cetera. Maar hoe doe ik dat?

Komt u dan naar de Wmo bijeenkomst op maandagavond 12 november in het Parkgebouw Rijssen, aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom.


Ga terug...