Diploma’s voor geslaagden - Radio 350

Diploma’s voor geslaagden

Geplaatst op: 25-01-2005 |

Op donderdag 27 januari om 19.30 uur ontvangen 43 oudkomers hun diploma. Burgemeester Koelewijn reikt de diploma’s uit. De bijeenkomst is in de hal van het gemeentehuis in Rijssen.

Het project voor de zogeheten oudkomers is in 2003 onder regie van de gemeente van start gegaan. Met oudkomers worden bedoeld de leden van etnische minderheidsgroepen die 18 jaar of ouder zijn, die buiten Nederland geboren zijn, al voor langere tijd legaal in Nederland verblijven en een taalachterstand hebben.

Het oudkomerstraject bestaat uit een duaal traject op vrijwillige basis, waarbij naast taalonderwijs ook andere activiteiten worden aangeboden zoals het bereiken van werk, toegang krijgen tot het beroepsonderwijs, opvoedingsondersteuning of sociale activering. Voor degenen die in het verleden geen of onvoldoende kans hebben gehad om een Nederlandse taalcursus te volgen is dit een mogelijkheid om alsnog de Nederlandse taal eigen te maken.

In Rijssen-Holten hebben zich ruim 60 oudkomers aangemeld voor het traject. Op dit moment nemen er nog 19 deel aan het traject dat voor de zomervakantie 2005 wordt afgerond. 43 personen nemen aanstaande donderdag het diploma in ontvangst uit handen van burgemeester Koelewijn.

De oudkomers hebben het traject gevolgd bij het ROC van Twente locatie educatief centrum Rijssen. Het gaat om een vrij intensief traject, want de deelnemers hebben gemiddeld 2 dagdelen per week de lessen bij het ROC gevolgd. Degenen die het traject hebben afgerond, ontvangen van de gemeente een bonus en oudkomers die daarnaast nog een niveauverbetering hebben behaald ontvangen een extra bonus.

De huidige oudkomersregeling wordt dit jaar beëindigd. In 2006 wordt een nieuwe wet inburgering van kracht en worden degenen die onder de criteria van deze wet vallen, verplicht om deel te nemen aan deze projecten.

Programma donderdag 27 januari:
19.30 ontvangst gemeentehuis in Rijssen
20.00 opening door wethouder J. Flim-Gerritsen
20.10 toespraak J. van Schilt, directeur sector Educatie van ROC van Twente
20.20 diploma-uitreiking door burgemeester B. Koelewijn
20.45 spel in groepen
21.30 afsluiting met hapje en drankje.

Ga terug...