Enquête onder ondernemers - Radio 350

Enquête onder ondernemers

Geplaatst op: 06-02-2005 |

Ruim 300 ondernemers van de bedrijventerreinen in Rijssen-Holten ontvangen een dezer dagen een enquêteformulier in de bus met daarin vragen over de veiligheid. De enquête wordt in samenwerking met de Holtense Industrie Groep en de Kring Werkgevers Rijssen uitgevoerd. Naar verwachting worden de uitkomsten in mei/juni gepresenteerd aan de ondernemers.

Veiligheid op en beveiliging van bedrijventerreinen staan momenteel in de belangstelling van zowel de gemeente, de politie als de ondernemers uit onze gemeente. Ondanks dat ondernemers de veiligheid op de gemeentelijke bedrijventerreinen positief ervaren, is het zinvol te onderzoeken waarverbeteringen aangebracht kunnen worden.

De gemeente heeft dan ook in overleg met vertegenwoordigers van de Holtense Industrie Groep (HIG), de Kring Werkgevers Rijssen (KWR), politie en brandweer besloten onder alle ondernemers op het bedrijventerrein de Mors in Rijssen en de bedrijventerreinen de Haar en Vletgaarsmaten in Holten een veiligheidsonderzoek te verrichten. De burgemeester heeft het verzoek aan de individuele ondernemers gedaan hieraan hun medewerking te verlenen.

In de enquête komen onder meer vragen naar voren die gaan over de werkelijk gepleegde criminaliteit en de onveiligheidsgevoelens van ondernemers. Tenslotte worden in de enquête nog onderwerpen gevraagd over de brandveiligheid en krijgen de ondernemers een aantal vragen over de onderneming zelf en de veiligheidsmaatregelen die het bedrijf heeft genomen.
Deze laatste gegevens worden door de gemeente vertrouwelijk behandeld.

Afhankelijk van de uitkomst van de enquête overweegt de gemeente om met de ondernemers en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Twente de methode Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen in te voeren. Het keurmerk zelf is een methode voor gezamenlijke veiligheidsmaatregelen in de openbare ruimte.
Uitgangspunten hierbij zijn een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere organisaties met als doel een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel.

De uitkomst van de enquête wordt in mei/juni gepresenteerd.

Ga terug...