Aanslag gemeentelijke heffingen 2008 - Radio 350

Aanslag gemeentelijke heffingen 2008

Geplaatst op: 21-02-2008 |

Eind februari worden de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het jaar 2008 verzonden. Op de aanslagbiljetten staan ook de WOZ-beschikkingen van onroerende zaken.

Taxatieverslagen
Eigenaren treffen hun taxatieverslag niet meer bij de aanslag aan. De taxatieverslagen zijn voortaan te vinden op de gemeentelijke website www.rijssen-holten.nl. Op deze website kan men ook de WOZ-beschikking, de aanslag en de informatie uit de belastinggids raadplegen of een kopie beschikking of aanslag printen. Om in te loggen dient men gebruiken te maken van de DIGI-D code of men vult het aanslagnummer (zonder de twee laatste nullen) en het bedrag van de aanslag in.

Bezwaar WOZ-beschikking
Het is mogelijk om tegen de WOZ-waarde van een woning digitaal bezwaar in te dienen. Het formulier is te benaderen via de website www.rijssen-holten.nl . Digitaal bezwaar indienen kan alleen tegen de WOZ-beschikking van een woning. Bedrijven kunnen binnen de daarvoor gestelde termijn alleen schriftelijk bezwaar indienen. Als het bezwaar is verstuurd, ontvangt de indiener binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging via de post. In de ontvangstbevestiging staat een indicatie van de afhandelingstermijn vermeld. Inwoners die geen gebruik maken van het digitale bezwaarformulier kunnen dit natuurlijk ook nog steeds schriftelijk doen.

Belastingspreekuur gemeentewinkel
Er wordt een speciaal belastingspreekuur ingesteld voor inwoners die vragen hebben over de aanslag of de WOZ-waarde. De spreekuren worden gehouden in de gemeentewinkel aan de Elsenerstraat in Rijssen in de periode van donderdag 28 februari 2008 tot en met donderdag 20 maart 2008. Inwoners kunnen zich wenden tot dit belastingspreekuur op maandag tot en met vrijdagmorgen van 8.30 - 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 – 20.00 uur. Het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

Telefonische informatie
Inwoners kunnen ook telefonisch informatie opvragen over belastingzaken. Hiervoor zijn de volgende informatienummers beschikbaar:
WOZ en OZB (0548) 854 446 of 854 454
Afval-, riool- of hondenbelasting (0548) 854 447 of 854 449

Ga terug...