Problemen bestrating omgeving gemeentehuis - Radio 350

Problemen bestrating omgeving gemeentehuis

Geplaatst op: 21-03-2008 |

Donderdag 13 maart jl heeft het HABI bestuur
een overleg gehad met het college van de
gemeente Rijssen-Holten. Naast een aantal reguliere zaken heeft de HABI de huidige
gang van zaken aangekaart m.b.t. de opgebroken straten rondom het nieuwe gemeentehuis.

Omliggende ondernemers ondervinden veel
hinder van de werkzaamheden. De HABI heeft
gedurende de bouw altijd een goede communicatie gehad met de gemeente (o.a. klankbordgroep).

Een aantal maanden geleden is het herinrichtingsplan gepresenteerd in het Honk
aan belanghebbenden.In de laatste fase van de werkzaamheden is de communicatie niet meer
goed te noemen. Zonder de,omliggende
ondernemers vooraf te informeren over het tijdstip van aanvang werkzaamheden, werd de bestrating in de Rozengaarde, Elsenerstraat en Bouwstraat verwijderd en werd het riool vernieuwd. Vervolgens liggen de werkzaamheden hier geheel stil.

Als tijdelijke oplossing heeft de gemeente
ervoor gekozen om de straten te voorzien van
een puinlaag.Deze puinlaag ligt al enkele weken in deze straten en volgens de planning wordt
pas in week 17 gestart met de nieuwe bestrating (de aannemer heeft het recht op de grond bedongen). De werkzaamheden zullen
voortduren tot week 39.

Dat de gemeente geen degelijke noodbestrating
aan wil leggen is voor ondernemers onbegrijpelijk. Bij regen staan de straten
vol met plassen. Bovendien wordt het gruis
door het winkelend publiek mee naar binnen gelopen. Door de vele kuilen die zijn ontstaan maken fietsers ook gebruik van het trottoir.
Veel klachten over bereikbaarheid ook aan
de kant van het winkelend publiek.
Met name aan de kant van ouderen en
minder valide mensen.

Op aandringen van de HABI is afgelopen donderdag door de gemeente een tijdsplanning verspreid
onder belanghebbende ondernemers. Verder stelt de gemeente voor om een parkeerverbod in te
stellen voor de Rozengaarde en Elsenerstraat om de doorgang te houden en busjes en
foutparkeerders te weren. De politie heeft toegezegd verbaliserend op te treden.

Het HABI standpunt is en blijft dat het puin in de straten niet acceptabel is en er (in overleg met aannemer) gezocht moet worden naar een oplossing. Dit kan zijn een degelijke noodbestrating of het versneld en eerder uitvoeren van de bestratingswerkzaamheden.

Ga terug...