Betalingen OZB - Radio 350

Betalingen OZB

Geplaatst op: 26-02-2005 |

De gemeente laat de betalingen voor de OZB aansluiten bij de betalingen over 2004. Dat betekent dat een groot deel van de inwoners de aanslag een dezer weken ontvangt, maar dat betaling later plaatsvindt. De beperkte verhoging vond met name plaats voor alle strategische projecten, niet alleen voor het gemeentehuis

De betaling van de OZB over 2004 vindt nog plaats tot en met april 2005. Om de inwoners niet voor dubbele lasten te plaatsen, is besloten de nieuwe automatische betalingen eerst dan te laten starten wanneer de betalingen over 2004 zijn afgerond in april 2005. De automatische betalingen over 2005 starten dus in mei 2005 en lopen door tot en met april 2006.

Overigens heeft de raad enkele jaren geleden besloten de OZB jaarlijks met 2% te verhogen voor het financieren van nieuw beleid zoals het ltvv, de Kol, het VSP, gemeentehuis etcetera. Deze verhoging vindt 4 keer in opeenvolgende jaren plaats en de laatste verhoging gaat in op 1 januari 2006. Wanneer echter het rijk een maximering van de tarieven vaststelt, kan dit betekenen dat de laatste verhoging van 2% volgend jaar niet plaatsvindt. Daar komt in de loop van dit jaar meer duidelijkheid in.

Ga terug...