Sportraad actief, nieuwe afspraken gemaakt - Radio 350
Nu op Radio 350
10:00 - 12:00 uur
't Lopend Vuurtje
Playing
Straks
12:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Sportraad actief, nieuwe afspraken gemaakt

Geplaatst op: 26-02-2005 |

De Sportraad gaat de contacten met de verenigingen intensiveren en wordt binnen de gemeente aanspreekpunt voor informatie over alle sportactiviteiten. Zij hebben met de gemeente afspraken gemaakt hoe zowel gemeente als sportraad beter hun werk kunnen doen.
Beiden zijn content met deze basisafspraken.

Rijssen en Holten telt ongeveer 75 verenigingen en organisaties die op het gebied van sport werkzaam zijn. De sportraad heeft nu in overleg met de gemeente afgesproken dat zij nadrukkelijk haar coördinerende en adviserende rol op het brede terrein van de sport opneemt wanneer het bijvoorbeeld gaat om behoeften bij vereniging te inventariseren, maar ook om prioriteitstelling bij investeringen en invulling van bezuinigingen. Zowel gemeente als sportraad zijn hier zeer content over. Voorzitter Ruud Vermaas hierover: ‘Wij gaan onze contacten verder uitbreiden. Alle verenigingen worden de komende maanden, in ieder geval voor het nieuwe seizoen begint, bezocht, en we gaan met hen niet alleen bekijken welke activiteiten zij in gang zetten of hebben gezet, maar ook kijken we naar de langere termijn. We kunnen daardoor beter de wensen op elkaar afstemmen’.
In de praktijk betekent dit dat de sportraad het aanspreekpunt is voor en over de verenigingen. Het bestuur heeft hiervoor een verdeling in taken gemaakt, zodat duidelijk is wie voor welke vereniging bereikbaar is. De afzonderlijke bestuursleden bespreken vervolgens hun bevinden in het algemeen bestuur. Dit bestuur komt eens in de ca. 6 weken bijeen. Zij heeft een adviserende rol naar de gemeente. Voorzitter Ruud Vermaas: ‘Wij adviseren, en het is de gemeente bij het afwegen van andere belangen, uiteraard vrij om hiervan af te wijken. Wij realiseren ons dat’.
Ook is de sportraad van start gegaan met een plan van aanpak om de breedtesport te stimuleren, vooral voor de jeugd en de verenigingsondersteuning. Het rijk heeft in samenwerking met de gemeente hiervoor een bedrag ter beschikking gesteld.

En andere activiteit die de sportraad gaat opzetten, is het uitbrengen van een kalender met alle sportactiviteiten. Dat gaat met ingang van het nieuwe sportseizoen van start (september 2005). Daardoor is in een oogopslag te zien welke sportvereniging –groot of klein- waar speelt.
Ook de sportieve uitwisseling met partnersteden Steinfurt en Winterberg krijgen dit jaar meer vorm.

De gemeente is verheugd over de afspraken. De gemeente is echter verantwoordelijk voor de besteding van het vastgestelde sportbudget, waarvan zo veel mogelijk verenigingen profijt moeten hebben. Wethouder Flim: ‘Het is onze taak als gemeente om het hele sportbeleid neer te zetten. Daar vragen wij altijd advies over van de sportraad. Dat is wel eens moeilijk, het liefst wil je als gemeente zoveel mogelijk alle verzoeken om investeringen honoreren. Dat is door het beperkte budget niet mogelijk. Dat wordt ook de komende jaren niet anders. Maar ik heb vertrouwen in de nieuwe werkwijze’.

Voor de administratieve taken krijgt de sportraad een aantal uren per week ondersteuning.
De nieuwe werkwijze wordt deze zomer met beide partners geëvalueerd.

Ga terug...