Lezing buitenplaatsen en havezaten - Radio 350

Lezing buitenplaatsen en havezaten

Geplaatst op: 29-08-2008 |

Op woensdag 17 september vertelt Albert Mensema over havezaten in Twente en rond Rijssen. De lezing vindt plaats in de bibliotheek in Rijssen en begint om 20.00 uur.

In Twente en rondom Rijssen waren in vroeger tijd verschillende havezaten en buitenplaatsen te vinden. Havezaten waren meestal ook buitenplaatsen, maar met een bijzondere status. Het bezit ervan gaf recht op toegang tot de Ridderschap van Overijssel. Dit gaf weer toegang tot de regering van Overijssel en een plaats in de Staten-Generaal te Den Haag.

Buitenplaatsen waren plekken waar men zich in de zomer vanuit de stad terugtrok om er te genieten van het eenvoudige leven op het platteland.
Albert Mensema heeft samen met zijn collega en partner Jhr.A.J.Gevers veel gepubliceerd over de Overijsselse havezaten.

De lezing op 17 september zal gaan over de havezaten in Twente en in het bijzonder die rond Rijssen. De lezing zal ongeveer een uur gaan duren en wordt verlucht met een powerpointpresentatie.

De lezing begint om 20.00 uur. Toegang bedraagt voor leden van de bibliotheek € 3,50, voor niet-leden € 4,-, inclusief koffie of thee. Kaarten zijn vanaf 3 sep-tember verkrijgbaar bij de klantenservice in de bibliotheek in Rijssen en bij de balie in de bibliotheek in Holten.


Ga terug...