Groen licht voor plan Enterstraat - Radio 350

Groen licht voor plan Enterstraat

Geplaatst op: 18-09-2008 |

Het college neemt het positieve advies van de welstandscommissie over waardoor het bouwplan aan de Enterstraat 124 verder in procedure kan worden gebracht. De locatie bevindt zich, ingegeven door stedenbouwkundige motieven, op een plek waar de welstandscommissie zich kan voorstellen dat meer vrijheid in vormgeving wordt genomen.

Het bouwplan ligt aan de rand van het lint aan de Enterstraat in Rijssen. Enkele andere panden onttrekken zich aan dit lint doordat zij aanzienlijk grotere onderlinge afstanden hebben, zich op grotere afstand van de straat bevinden en er bovendien sprake is van veel groen, waardoor zij niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de straat.

Het college vindt het belangrijk dat op deze kavel de stedenbouwkundige mogelijkheden goed benut worden. Mede door de hiervoor genoemde reden als pand tussen de verschillende straatdelen.

Het voorgestelde bouwplan heeft een zodanig hoogwaardige architectuur, aldus de welstandscommissie, dat voor deze plaats aan de Enterstraat groen licht voor een solitair gebouw als dit wordt gegeven.

Voor de uitvoering van het plan is een vrijstelling van het bestemmingplan nodig. Deze procedure wordt binnenkort in gang gezet.


Ga terug...