Materialen voor mensen met een leesbeperking - Radio 350

Materialen voor mensen met een leesbeperking

Geplaatst op: 24-09-2008 |

Op 1 oktober aanstaande worden in de bibliotheek in Rijssen nieuwe materialen voor mensen met een leesbeperking officieel in gebruik genomen door wethouder J.J.A. ter Keurst.

Sinds 1 januari 2007 maakt het bibliotheekwerk voor mensen die minder goed zien of die een andere lichamelijke beperking hebben deel uit van het Openbare Bibliotheekwerk. De openbare bibliotheken fungeren als eerste aanspreekpunt voor de doelgroep. De openbare bibliotheek biedt de gebruiker een speciale collectie materialen en kan informatie geven over de mogelijkheden die er zijn als ‘gewoon’ lezen niet meer gaat.

De bibliotheek kan ook doorverwijzen naar het Loket Aangepast Lezen, dat nog meer materialen en deskundigheid te bieden heeft.

De bibliotheek Rijssen-Holten had al een grote collectie grootletterboeken, maar heeft deze de laatste maanden flink uitgebreid. Er is ook geïnvesteerd in extra luisterboeken, daisyroms – de opvolger van het gesproken boek op cassette – en materialen voor mensen met dyslexie en andere lees- en taalproblemen. De bibliotheek in Holten en de uitleenposten in de verzorgingshuizen zullen ook gebruik gaan maken van de nieuwe materialen.

De ingebruikname is om 15.30 uur. Daarna geeft Annet Oude Luttikhuis van Bartiméus informatie over leeshulpmiddelen. Alle geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom.


Ga terug...