Cursus Twents & Twente  in het  Rijssens Museum - Radio 350

Cursus Twents & Twente in het Rijssens Museum

Geplaatst op: 12-10-2008 |

De cursus Twents & Twente Twee krijgt een vervolg. Oud-streektaalconsulent Gerrit Kraa en streektaalkenner Gerrit Dannenberg organiseren een tweede serie van acht cursusavonden. De cursus start donderdag 23 oktober ’s avonds om half acht in het vernieuwde Rijssens Museum. Er is nog plaats voor enkele cursisten. Wie belangstelling heeft kan zich nog opgeven.

In eerste instantie zat de cursus al op voorhand vol, maar enkele cursisten moesten afhaken vanwege andere verplichtingen. De eerste cursus was vooral bestemd om nieuwkomers een goede kijk op Twente te geven. Maar ook geboren en getogen Twentenaren en mensen die al langere tijd in Twente wonen maken kennis met Twentse zaken waar ze nog nooit bij stilgestaan hebben,” zegt Kraa.

De cursus wordt weer gegeven in samenwerking met museum Twentse Welle en de Twentse streektaalconsulent Harry Nijhuis die zelf ook een cursusavond verzorgt. De streektaalschrijvers Kraa en Dannenberg verzorgen zelf een deel van de cursus. “De eigenaardigheden van de Twentse sproake komen ter sprake. Maar ook de succesnummers van de vorige cursus komen terug. Wim Ligterink verzorgt een avond heemkunde met veel aandacht voor de planten- en dierenwereld en Thea Kroese geeft acte de présence.

De cursusavonden zijn opgezet in twee delen: eerste deel van 19.30-20.15, pauze 20.15-20.30, tweede deel van 20.30-21.15 uur. Kosten voor de complete cursus bedragen 75 euro per persoon, te voldoen op de eerste cursusavond.

De cursus start donderdagavond 23 oktober. Opgave vóór 22 oktober. Per e-mail bij streektaalconsulent Harry Nijhuis (h.nijhuis@twentsewelle.nl) of naar Gerrit Dannenberg bellen of per e-mail (0548 520536, gjdannenberg@filternet.nl) of naar Gerrit Kraa (074 3841086, gerrit@kraa.nl). Er is plaats voor maximaal 15 cursisten.


Ga terug...