Raad buigt zich over huisvuil - Radio 350
Nu op Radio 350
00:00 - 07:00 uur
350@Night
Playing
Straks
07:00 - 10:00 uur
De Ochtendshow
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Raad buigt zich over huisvuil

Geplaatst op: 12-03-2005 |

RIJSSEN - De gemeenteraad moet een oordeel vellen over het plan rondom het ophalen van het huisvuil in Rijssen en Holten. Kern van het plan is dat de gemeentereiniging van Rijssen - met een extra zijlader - ook in Holten het vuil op gaat halen.


Het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders kreeg gisteravond nog wel kritiek te verduren in de vergadering van de raadscommissie Grondgebied. Zowel het CDA als de PvdA hadden op- of aanmerkingen op het nieuwe plan.

Zo meende het CDA bij monde van fractievoorzitter H.J. Dul dat met het nieuwe voorstel geen recht gedaan was aan de wens, die de commissie Grondgebied op 26 mei van het vorige jaar uitte.

Toen werd immers een voorstel van B en W naar de prullenmand verwezen. Centraal daarin stond het plan om het ophalen van huisvuil uit te besteden aan bijvoorbeeld Twente Milieu. Gedachte hierachter was onder meer dat de eigen ophaaldienst zich maar eens drie jaar lang zou mogen bewijzen.

Volgens Dul was daarbij niet aangegeven dat er nu ook in Holten huisvuil opgehaald zou moeten worden. ‘De eigen dienst zou dus kortom de kans moeten hebben om haar efficiency te bewijzen ten opzichte van de huidige situatie’, vond Dul.

De PvdA-fractie zag mogelijkheden om het vuilnisophalen nog goedkoper te laten zijn, wat fractieleider R.M.C. Delahaije illustreerde aan de hand van diverse voorbeelden. De overige fracties wilden echter geen technische discussie voeren en stelden voor de raad het laatste woord te laten voeren.

Het ophalen van het huisvuil in de gemeente Rijssen-Holten is al langer onderwerp van discussie. Uitgangspunt is om deze in de hele gemeente hetzelfde te laten verlopen. Maar hoe dat precies zou moeten worden ingevuld, is nog niet duidelijk.

Concreet werd gisteravond alleen besloten om nog één onderwerp aan het plan toe te voegen. Op 31 december van dit jaar houdt het contract met Berkel Milieu op, die tot op heden het huisvuil in Holten ophaalde. Voorgesteld is om begin 2009 - na drie jaar dus - te evalueren hoe de Rijssense ophaaldienst fungeert in het Holtense.


Ga terug...