Bestemmingsplan voor bedrijventerrein ter inzage - Radio 350

Bestemmingsplan voor bedrijventerrein ter inzage

Geplaatst op: 04-11-2008 |

De gemeente Wierden en de gemeente Rijssen-Holten zijn van plan een gezamenlijk bedrijventerrein aan te leggen tussen de kernen Enter en Rijssen. Dit terrein van ca. 30 ha is bestemd voor bedrijven uit beiden gemeenten. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Rijssen.

Dit bedrijventerrein komt direct aan de Enterse kant van de N347 te liggen. De N347 loopt vanaf Goor/A1 naar de Rijssensestraat. Aan de Rijssense kant van de N347 wordt extra wateropvang en waterberging gerealiseerd. Dit kan door het verleggen van de Elsgraven, het verbreden van de bedding en hier langs overstromingsgebieden te maken. Door het vergroten van de opvang van water wordt wateroverlast voorkomen.

Er is een ontwerp gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan, dat de naam heeft gekregen “Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008”. In dit ontwerpbestemmingsplan is geregeld dat het bedrijventerrein en de bijbehorende wateropvang en waterberging aan de westkant van de provinciale weg (aan de kant van Rijssen) kunnen worden gerealiseerd. Het water wordt zo lang mogelijk in het gebied zelf opgevangen, zodat er in lagere gebieden geen problemen ontstaan.

Iedereen kan het bestemmingsplan tot en met 17 december 2008 inzien in het gemeentehuis in Rijssen. De stukken zijn ook in te zien via de website van de gemeente Wierden,
www.wierden.nl.

Als alles meezit kunnen de eerste bedrijven zich eind 2010 op het bedrijventerrein vestigenGa terug...