Belangengroep Holtense kunstenaars in oprichting - Radio 350

Belangengroep Holtense kunstenaars in oprichting

Geplaatst op: 18-11-2008 |

In Holten zijn initiatieven genomen om te komen tot de oprichting van een belangengroep van Holtense beeldende kunstenaars.

Eén van de aanleidingen zijn de zorgen die er bij diverse Holtense kunstenaars bestaan over het verdwijnen van de tentoonstellingsmogelijkheden in Holten. Niet alleen is er in Holten geen plaats meer voor de Nagelhoutcollectie; ook het houden van andere kunstexposities behoort binnenkort niet meer tot de mogelijkheden.

Volgens de initiatiefnemers zou een belangenvereniging of – stichting van Holtense kunstenaars zich sterk moeten maken voor het realiseren nieuwe tentoonstellingsruimte in Holten. De gemeente Rijssen-Holten is bezig met het ontwikkelen van een museumvisie en de initiatiefnemers denken dat een belangenvereniging van de Holtense kunstenaars in de ontwikkeling en totstandkoming een belangrijke rol kan spelen.

Naar de mening van de initiatiefnemers is er in Holten behoefte aan een professionele expositieruimte; niet alleen voor de Nagelhoutcollectie, maar ook voor wisselende tentoonstellingen van beroeps- en amateurkunstenaars, gastexposanten uit binnen- en buitenland, maar bijvoorbeeld ook voor eindexamenwerkstukken van leerlingen kunstzinnige vorming van de scholengemeenschap.


De initiatiefnemers nodigen alle Holtense beeldende kunstenaars uit om zich bij hen aan te melden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen amateur- en beroepskunstenaars. Van amateurkunstenaars wordt wel verwacht dat zij op een intensieve manier met beeldende kunst bezig zijn en daarin enig niveau hebben bereikt. Van alle toekomstige leden wordt in ieder geval betrokkenheid en actieve deelname verwacht .

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via email holtensekunstenaars@live.nl of telefonisch bij één van de initiatiefnemers Gerrie Oplaat (0573 221501), Wim Kwakernaak (0548 362782) of Hans Wissink (0548 363028).Ga terug...