"Bouwvergunning" voor permanente bewoning

Geplaatst op: 18-03-2005 |

Is een gegunde bouwaanvraag een vrijbrief voor permanente bewoning? ‘Ja’, zegt Borkeld-bewoner Wijbenga. Gisteravond verweerde hij zich in de bezwarencommissie van Rijssen-Holten tegen een opgelegde dwangsom door de gemeente.


Als Wijbenga niet verhuist, zo schreef de gemeente Rijssen-Holten hem enige tijd geleden, dan moet hij per week 500 euro boete gaan betalen.

Wijbenga kreeg kort nadat hij met zijn gezin in 2001 aan de Vianenweg in Holten kwam wonen, al een waarschuwing van de gemeente.

Het gezin had zich ingeschreven in de gemeentelijke administratie. Recreanten staan ingeschreven in hun daadwerkelijke woonplaats. Wijbenga maakte er echter nooit een geheim van dat hij daadwerkelijk aan de Vianenweg woont.

‘Door mijn ziekte heb ik een gelijkvloerse woning nodig. De woningbouwvereniging kan mijn gezin die niet bieden’, sprak hij gisteravond.

Hoewel de gemeente hem verschillende malen aanschreef en de wethouder ook gesprekken met het gezin voerde, bleef Wijbenga hoop houden. Zijn medische situatie moet hem een ontheffing voor permanente bewoning opleveren, vindt Wijbenga zelf.

Gelijkheid

Zijn advocaat Juta voerde een vergelijkend voorbeeld aan van een Borkeldbewoner die ook op medische gronden ontheffing had gekregen. Het gelijkheidsbeginsel is daarop van toepassing, vindt Juta.

De gemeente gaf ook impliciet toestemming voor permanente bewoning door de verlening van een bouwvergunning waarop op de aanvraag de functie ‘wonen’ is ingevuld. ‘Daarmee gaf de gemeente toestemming’, aldus de advocaat.

De gemeente ziet het anders. ‘Op de vergunning staat duidelijk recreatiewoning’, aldus ambtenaar R. van Houdt.


Als Wijbenga geen gelijk krijg, rest hem niets anders dan een ander postadres te zoeken. ‘Want hoe wil de gemeente permanente bewoning aantonen als Wijbenga een ander adres heeft?’, vond Juta.


Ga terug...