Resultaten Politie Twente laten stabiel beeld zien - Radio 350

Resultaten Politie Twente laten stabiel beeld zien

Geplaatst op: 05-01-2009 |

De voorlopige resultaten van Politie Twente voor 2008 laten een stabiel beeld zien. Het aantal misdrijven is weliswaar met 34.702 op een vergelijkbaar niveau als 2007 gebleven maar een groot aantal soorten misdrijven is flink gedaald.

Zo zijn overvallen, auto-inbraken, autodiefstallen, zedenmisdrijven, berovingen en moorden in 2008 stevig teruggelopen. Het ophelderingspercentage van het korps is van 21,1% naar 21,6% licht gestegen. Het aantal opgehelderde misdrijven is met bijna 2% gestegen.

Politie Twente constateert verder een forse toename in geweld tegen personen. Na 2007 heeft deze stijgende lijn zich ook in 2008 doorgezet.

Het aantal aangiftes is met 28.506 op gelijk niveau gebleven. De groei in het aantal internetaangiftes heeft zich doorgezet (+16%). Dit betekent dat de mensen internetaangifte ook in 2008 steeds beter hebben weten te vinden.

Er waren in 2008 ruim 7.500 internetaangiftes. Dit is 26% van het totaal aantal aangiftes. Over het algemeen gaat het bij internetaangifte om lichtere delicten.

De Politie Twente heeft ook enkele stijgers: zo zijn openlijk geweld tegen personen (+40%), aantal woninginbraken (+8%) en vernielingen (+2%) gestegen. Op het gebied van openlijk geweld tegen personen heeft de politie het afgelopen jaar extra inspanningen verricht.
Ga terug...