Jubileumfeest project ouderen - Radio 350

Jubileumfeest project ouderen

Geplaatst op: 04-03-2009 |

Op woensdag 27 mei 2009 wordt het 10-jarig jubileumfeest gevierd van de projectgroep allochtone – en autochtone ouderen*. Het project is gestart met als doel de contacten tussen de allochtone en autochtone groepen ouderen te bevorderen en de beeldvorming ten aanzien van elkaar in positieve zin bij te stellen. georganiseerd.

Om het 10-jarig bestaan niet zomaar voorbij te laten gaan, wordt dit feestelijk gevierd. De projectgroep heeft een feestelijk programma samengesteld voor alle ouderen in onze gemeente. Het programma is van 14.00 – 18.00 uur in het gemeentehuis Rijssen.


Voor het jubileumfeest is de projectgroep op zoek naar foto’s en artikelen die de afgelopen jaren zijn gemaakt van de verschillende activiteiten. Dit materiaal wil de projectgroep graag gebruiken voor het inrichten van een tentoonstelling.

Foto’s of artikelen kunnen voor 15 april 2009 worden opgestuurd of gemaild naar mevrouw C. Huisman van afdeling Mens en Werk, Postbus 244, 7460 AE Rijssen, e-mail: c.huisman@rijssen-holten.nl onder vermelding van naam, adres, gelegenheid (thema) en datum.De foto’s / artikelen worden ingescand en teruggestuurd naar de zender.


Ga terug...