Reewildbeheer - Radio 350
Nu op Radio 350
13:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Playing
Straks
18:00 - 20:00 uur
Classic Rock
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Reewildbeheer

Geplaatst op: 11-03-2009 |

Door de Wildbeheereenheid “West-Twente” wordt gewerkt aan een nieuw actueel reewildbeheerplan. Voor de basis van dit plan worden cijfers gebruikt, die aangeleverd worden door alle leden. Op woensdag 18 maart 2009 organiseert de WBE “West-Twente” voor al haar leden een bijeenkomst over het reewildbeheer binnen het werkgebied van de WBE. Deze avond zal gehouden worden in de kantine van SV Tubantia aan de Nieuwlandweg 5 in Rijssen.

Tijdens deze avond zal door voorzitter van de WBE, J. Flim en de voorzitter van de reewildcommissie, G. Reuvekamp dieper ingegaan worden op de samenstelling van het nieuwe plan en de toekomstige regulatie.

De informatie die de leden beschikbaar hebben gesteld, hebben betrekking op de biotoop van de velden, waarbij de aanwezigheid van een permanente dekking van belang is. Daarbij wordt gekeken naar de aard van deze dekking en de oppervlakte, maar ook naar grondsoorten. Deze natuurlijke factoren bepalen in sterke mate de draagkracht van een biotoop voor reewild.

De populatie is de laatste jaren sterk gegroeid in omvang, maar ook het verspreidingsgebied is uitgebreid. Deels komt dit, doordat het reewild zich blijkbaar goed kan aanpassen aan de menselijke activiteiten, maar ook door vele natuurontwikkelingsprojecten binnen het werkgebied van de WBE, alsmede een actief landschapsbeheer. Hierdoor ontstaan gunstige biotopen voor het reewild. Echter hebben er ook ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden de afgelopen jaren. Grote delen van deze gunstige biotopen zijn verloren gegaan door de aanleg van woonwijken, industrieterreinen, wegen en ontsluiting voor recreatie.

Het nieuwe reewildbeheerplan wordt opgesteld door een vijfhoofdige reewildcommissie. Deze commissie verzamelt alle gegevens, regelt de verplichte jaarlijkse tellingen en bepaalt de regulatie binnen de WBE. Daarnaast wordt zorgvuldig het afschot, maar ook de verkeersslachtoffers geregistreerd. Het plan moet aan vele eisen voldoen en zal getoetst worden door de Faunabeheereenheid Overijssel. Dit is een zeer nauwkeurig, tijdrovend en specialistisch werk wat bij de WBE “West-Twente”door gedreven vrijwilligers wordt uitgewerkt tot en lijvig boekwerk. Dit plan zal de periode 2010-2015 omvatten.

De WBE “West-Twente” verwacht een grote opkomst van betrokken beheerders.

Ga terug...