Ontzetting in Huize Maranatha - Radio 350

Ontzetting in Huize Maranatha

Geplaatst op: 28-03-2005 |

Bij verzorgingshuis Huize Maranatha wordt ontsteld gereageerd op het bericht dat er een onderzoek volgt van de Inspectie voor de Volksgezondheid na het overlijden van een bewoner. Directeur J.J. van Ginkel zegt dat de aanleiding een klacht is van ‘rancuneuze familie’, terwijl die klacht volgens hem elke grond mist.


‘Ik ben er heel blij mee’, zegt directeur Van Ginkel over het onderzoek dat de Inspectie voor de Volksgezondheid gaat doen bij Maranatha. Hij is er namelijk van overtuigd dat het verzorginghuis vrijgepleit wordt van alle beschuldigingen.

Van Ginkel gaat niet tot in detail in op wat die beschuldigingen precies inhouden. Dat medicijngebruik er een rol in speelt is evident, maar volgens Van Ginkel gaat het ook om klachten over de manier waarop familie van een bewoner werd bejegend door Maranatha.


Hoewel De Twentsche Courant Tubantia de verzorgingshuisdirecteur dinsdag een reactie vroeg op geruchten die de ronde deden over ‘verdachte sterfgevallen bij Maranatha’, ontkende Van Ginkel toen nog dat de Inspectie daar bij betrokken was.

‘Maar al nadenkende waar die geruchten dan vandaan zouden kunnen komen, realiseerde ik me later pas dat het te maken kon hebben met de betreffende familie. Daarover had ik namelijk daarvoor al een keer gesproken met de Inspecteur’, aldus Van Ginkel.

Uit het feit dat twee inspecteurs pas in de tweede week van april naar Rijssen komen, en niet direct deze week al voor de deur staan, leidt de directeur af dat de Inspectie de ernst van de klacht ook niet hoog inschat. ‘Wat denkt u? Wanneer er écht een bewoner zou zijn overleden na toegediende medicijnen, denkt u dat de Inspectie er dan half april mee zou wachten om een onderzoek in te stellen?’, zo redeneert Van Ginkel.

Er zijn volgens hem meer argumenten om aan te nemen dat Maranatha niets te verwijten valt. ‘Wij hebben geen eigen arts. Bewoners krijgen gewoon bezoek van een huisarts. Wij schrijven dan ook geen medicijnen voor en we verstrekken ook geen medicijnen. Wanneer er medicijnen wordt toegediend, dan zijn dat dus door de arts voorgeschreven en door de apotheek verstrekte medicijnen.’

Daarbij komt, zegt de directeur retorisch, ‘stel dat het een medicatiefout zou zijn geweest, dan moet er toch ook een overlijdensverklaring worden afgegeven?’

Maranatha heeft overigens ook een verpleegunit, die geëxploiteerd wordt door Reggeland Zorgvoorzieners. Maar daar heeft de klacht van de familie van de overleden bewoner geen betrekking op, zegt Van Ginkel.

‘Als het daarom gaat om een klacht over het toedienen van medicijnen door onze medewerkers, dan vind ik dat heel erg. Kunt u zich voorstellen wat een klap het is voor het personeel, als ze zo’n bericht krijgen? U weet waar het om gaat. We hebben het wel over dood door schuld. Ik vind het heel erg voor het personeel.’


Ga terug...